Menu
Blogi: Pär Österlund

Kuinka paljon yrityksiä Suomessa on?

Otsikon kysymys tuntuu helpolta, kunnes siihen pitää vastata. Tietokannat kertovat nimittäin hirvittävän erilaisia lukuja riippuen katselukulmasta. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kertoa kolme eri vastausta kysymykseen ja kertoa, miksi vastaukset poikkeavat toisistaan.

Aloitetaan määrittelemällä yritys. Yrityksiä voi kaivaa esiin kahdesta eri rekisteristä.

Ensimmäinen on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. YTJ:stä löytyvät kaikki Y-tunnuksella varustetut yritykset ja yhteisöt. Sinne kuuluvat perinteisten yritysten lisäksi mm. kuolinpesät, metsänhoitoyhdistykset ja asunto-osakeyhtiöt. Kaikkiaan YTJ:n rekisteristä löytyi Y-tunnuksen omaavia yrityksiä ja yhteisöjä per 14.2.2013 huimat 1 411 963 kappaletta.

Tässä kohtaa lienee paikallaan mainita, että kyseiset 1,4 miljoonaa Y-tunnusta ovat kaikki voimassa. Sama koskee tämän kirjoituksen jokaista lukua, niistä on karsittu pois lakanneet, hävinneet, kadonneet ja atomeiksi hajonneet puulaakit.

YTJ:stä löytyy yhteensä 67 eri yhtiö- tai yhteisömuotoa. Jos niistä pyrkii löytämään yritykset, voidaan lähtökohdaksi ottaa esimerkiksi seuraavat yhtiömuodot: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja yksityinen toiminimi. Tässä kohtaa sekalaiset eurooppavakuutusyhtiöt ynnä muut kuriositeetit jäävät yksinkertaistuksen nimissä pois, sillä niiden lukumäärä on marginaalinen.

Valituilla yhtiömuodoilla varustettuja yrityksiä löytyy YTJ:stä per 14.2.2013 959 995 kappaletta. Melkein miljoona yritystä, siis.

Kuinka paljon yrityksiä Suomessa on

Toinen rekisteri on Kaupparekisteri. Sieltä löytyvät mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt ja toiminimet tietyin ehdoin. Esimerkiksi toiminimistä kaikki löytyvät YTJ:stä, mutta vain osa Kaupparekisteristä. Kaupparekisteri on se alkuperäinen rekisteri, johon ei aikanaan tarvinnut rekisteröityä esimerkiksi paikallisena ammatinharjoittajana. Heidät ilmoitettiin vain paikalliseen maistraattiin.

Kaupparekisteristä löytyy per 14.2.2013 568 503 yritystä. Jos Kaupparekisterin yritysmäärää rajoitetaan samoihin yhtiömuotoihin kuin yllä, jäljelle jää 482 044 yritystä.

Jossakin vaiheessa todettiin, että olisi hyvä olla rekisteri, josta kaikki yritykset todella löytyvät – myös paikallisesti toimivat ammatinharjoittajat. YTJ perustettiin, jotta kaikki saataisiin koottua yhteen ja samaan rekisteriin. Siksi tarkastelisin yritysten määrää ennemmin YTJ:n kuin Kaupparekisterin lukujen valossa.

Yksinkertaistettu vastaus kysymykseen ”paljonko Suomessa on yrityksiä” kuuluu: 959 995 kappaletta.

Kun puhutaan yritysten määrästä, niin yleensä oletuksena on, että yrityksellä on toimintaa. Siksi puhtaan Y-tunnusmäärän sijaan on mielekästä tarkastella kuinka paljon aktiivisia yrityksiä Suomesta löytyy. Siitä päästään sujuvasti seuraavaan määrittelyongelmaan, eli mikä tekee yrityksestä aktiivisen.

Aktiivisuus määritellään usein niin, että yritys on mukana jossakin verottajan rekisterissä. Verottajan rekistereitä ovat ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri. Nämä ovat hyviä keinoja aktiivisten yritysten löytämiseen, sillä ko. rekistereihin kuuluminen vaatii raportointia, eli aikaa ja/tai rahaa. Pelkästään pöytälaatikossa pönöttävään firmaan ei kannata panostaa, joten sellaiset lähtevät helposti pois verottajan tiedoista.

Yhteen tai useampaan verottajan rekisteriin oli merkitty per 14.2.2013 578 465 YTJ:stä löytyvää yritystä ja 343 887 Kaupparekisteristä löytyvää yritystä.

Yksinkertaistettu vastaus kysymykseen ”paljonko Suomessa on aktiivisia yrityksiä” kuuluu: 578 465 kappaletta.

Saivartelua on helppo jatkaa. Raha olisi tietysti hyvä mittari tarkastella yritysten aktiivisuutta ja niinpä voisi spekuloida, paljonko esimerkiksi yli 10 000 tai 100 000 euroa vuodessa liikevaihtoa tekeviä yrityksiä on. Tämä muodostuu ongelmaksi, sillä vain noin 150 000 yrityksen tilinpäätökset löytyvät Patentti- ja rekisterihallitukselta. Käytännössä nämä kaikki ovat osakeyhtiöitä, sillä osakeyhtiölaki velvoittaa osakeyhtiön julkaisemaan tilinpäätöksensä.

Korotetaan rimaa hiukan ja katsotaan työllistämistilastoja. Monesti yritykseen liittyy mielikuva työntekijöistä ja yleistäen voidaan todeta, että mitä enemmän työntekijöitä, sitä isompi yritys. Seuraava kysymys kuuluukin, paljonko yrityksiä Suomessa on, jos asetetaan rajaksi 10 työntekijää? YTJ:n mukaan 18 068 ja Kaupparekisterin mukaan 18 038.

Mistä tuo 10 työntekijän raja on rykäisty? Erään EU:n määritelmän mukaan henkilöstöllä mitattuna alle 10 hengen yritykset ovat mikroyrityksiä.

Yksinkertaistettu vastaus kysymykseen ”paljonko Suomessa on yrityksiä, jos pienimpiä ei lasketa” kuuluu: 18 068 kappaletta.

Kuinka tämä suhteutuu muuhun maailmaan? Tai koko maailmaan? D&B:n selvityksen mukaan maailmasta löytyy noin 450 miljoonaa yritystä. Tähän massaan kuuluu myös hondurasilainen kebabkauppias sekä hänen serkkunsa, joka kiillottaa kenkiä seuraavassa kadunkulmassa. Jos nämä yksittäiset kauppiaat ja kaikista rekistereistä uupuvat yritykset poistetaan, jää jäljelle luku 250 miljoonaa (toimivaa) yritystä.


Pär Österlund Pär Österlund vastaa Bisnodella digitaalisten markkinointipalveluiden kehittämisestä. Hän aloitti Bisnodella vuoden 2013 alussa, kun yhtiö osti Esendra Oy:n liiketoiminnan.
Lue lisää »

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode