Dit is wat wij doen om u te beschermen

Om uw privacy te beschermen, onderwerpen we alles wat we doen aan onze Data Richtlijnen

Uw gegevens zijn voor ons het allerbelangrijkste en we gaan een heel eind op weg om uw persoonlijke privacy te beschermen.

1. Werken in nauwe samenwerking met onze partners

In de eerste plaats zien wij erop toe dat onze zakenpartners de AVG volledig respecteren – zowel wat betreft de gegevens die ze over u verzamelen als de informatie die zij aan u geven over hoe ze deze verwerken. In het bijzonder vragen wij hen om zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de overdracht van gegevens aan Bisnode en om naar deze webpagina's te verwijzen voor meer informatie over onze activiteiten. Om er zeker van te zijn dat er correct met persoonsgegevens wordt omgegaan, controleren wij regelmatig de leveranciers en derden met wie wij samenwerken.

2. Beperking van de verwerking tot een minimum

Om de persoonlijke levenssfeer te beschermen, beperken we de verwerking tot wat nodig is voor het doel. Bovendien geven we geen informatie vrij als we het vermoeden hebben dat deze kan worden gebruikt in strijd met de door ons aangegeven doelen en in strijd met de privacy van een individu. We hebben een actieve blokkeringsfunctie zodat elk geregistreerd individu of bedrijf het recht heeft om direct marketing te weigeren.

Voor de verwerking zelf hanteren wij geavanceerde en moderne technische normen.

3. Regelmatige interne en externe controles

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van het grootste belang. We voeren regelmatig interne en externe controles uit om er zeker van te zijn dat de door ons gebruikte instrumenten en procedures goed werken. Ook hebben we een incident/beveiligingsorganisatie in plaats gesteld met gecoördineerde processen, zowel op centraal als lokaal niveau. Alle medewerkers en consultants die toegang hebben tot gegevens, zijn gebonden aan strikte processen, die ervoor zorgen dat ze enkel toegang hebben tot de gegevens die ze echt nodig hebben. Als extra maatregel houden we ook logboeken bij van iedereen die toegang heeft tot onze gegevens.

4. Netwerk van Functionarissen voor de gegevensbescherming

Omdat Bisnode een Europese onderneming is, beschikken wij over een netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming (DPO's), zowel op centraal als lokaal niveau, zodat er altijd één DPO in de buurt is van alle personen van wie wij de gegevens verwerken. Maar daar houden we het niet bij: we organiseren ook regelmatig groepsbrede GDPR-trainingen voor alle medewerkers.

5. Klaar voor u om uw rechten uit te oefenen

Onze procedures laten u toe om gemakkelijk uw rechten uit te oefenen. Onze snelle en efficiënte klantenservice zorgt ervoor dat u persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, kunt bijwerken, corrigeren, blokkeren en verwijderen.

6. Risico's beperken

In overeenstemming met de AVG hebben we een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitgevoerd. Dit document analyseert alle mogelijke privacy risico's verbonden aan de verwerking van uw gegevens en alle maatregelen die moeten worden genomen om deze te vermijden of tot een minimum te beperken. De aanbevolen maatregelen zijn geïmplementeerd in ons IT-systeem en in onze procedures.