Bisnode's visie op gegevensbescherming

Bisnode's richtlijnen voor gegevensbescherming

Dagelijks beheren we grote hoeveelheden gegevens. Voor ons spreekt het voor zich dat we al deze informatie met het grootste respect behandelen. De veiligheid van gegevens en de persoonlijke levenssfeer zijn minstens zo belangrijk voor ons als voor onze klanten.  In ons werk volgen we daarom zorgvuldig vastgelegde richtlijnen en routines. Wij maken gebruik van betrouwbare systemen en uiteraard houden we ons aan de wetten, regels en voorschriften die in al onze markten van kracht zijn. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van de informatie in onze zorg te waarborgen en de privacy van consumenten te handhaven door middel van een passend en verantwoord gebruik. Het verzamelen, gebruiken, bewaren, beschermen en openbaar maken van persoonsgegevens is geregeld in onze Algemene Privacy Informatie en ons intern gegevensbeschermingsbeleid.

Beveiliging en gegevensbescherming

Wij stellen alles in het werk om de hoogste vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te garanderen.  In dit kader nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen om ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen te beschermen. Alleen als het absoluut noodzakelijk is, hebben mensen toegang tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met strikte professionele vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met alle technische vereisten om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Daarnaast stellen we alles in het werk om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze verwerken, wijzigen of vernietigen. Tot slot worden zowel ruwe als geanalyseerde gegevens beschermd tegen corruptie, gedurende hun hele levenscyclus, door middel van gegevensbescherming, technologie en IT-veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming

In geval van datalekken

Soms gebeuren er onverwachte dingen. Daarvoor hebben we incidentbestrijdingsplannen. In het geval van inbreuken op de gegevensbescherming die risico's voor uw privacy met zich mee kunnen brengen, worden zowel u als de Gegevensbeschermingsauthoriteit op de hoogte gebracht, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. In dergelijk geval zullen wij alles in het werk stellen om de inbreuk zo snel mogelijk op te lossen en de gevolgen ervan te beperken. 

Verminderen van risico's door het minimaliseren van gegevens

Wat voor zaken we ook doen, we hebben allemaal te maken met een overdaad aan gegevens. We creëren te veel, slaan te veel op en, het vervelendst van al, we kunnen geen manier vinden om ons te ontdoen van wat we niet meer nodig hebben. Bisnode doet regelmatig aan dataminimalisatie, waardoor het verzamelen en bewaren van gegevens beperkt blijft tot datgene wat essentieel is voor onze bedrijfsvoering.