Menu
Selskapsverdi

Verdivurdér selskapet ditt

Verdivurdér selskapet ditt med Bisnodes Selskapsverdi. Vårt mål med verdivurderingen er å bistå med den hjelpen du behøver for raskt og effektivt å kunne sammenstille alle kjente nøkkeltall for selskapets virksomhet.

Et rimelig og godt alternativ

Vår modell er utviklet for SMB-markedet – for små og mellomstore bedrifter som ønsker et godt og rimelig alternativ til dyrere og mer omfattende verdivurderingsprosesser.

- Verdivurderingen gir støtte f.eks. ved emisjon, fusjon, fisjon, kjøp eller salg av virksomheten eller aksjehandel.
- Vurderingen er en støtte i forhandlingssituasjoner når en deleier skal selge seg ut eller kjøpe seg inn i selskapet.
- Kunnskap om bedriftens antatte markedsverdi gir en ny, målbar faktor for ledelsen og styret.
- Eierne, styret og ledelsen får kunnskap om bedriftens markedsverdi – med tanke på styrets handleplikt.

Spørsmål?
Kontakt meg
Hege Barang
Hege Barang

Salgsleder
91 83 95 06
69 20 48 20
hege.barang@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode