Menu
Datavask

Vår unike database gir deg skreddersydde vaskeløsninger

Pr. i dag har ingen annen leverandør i Norge flere kilder, større omfang av data, høyere antall oppføringer, samlet og strukturert i én database enn Bisnode Matchit. I tillegg vil våre egenutviklede algoritmer og tabeller, basert på flere tiårs erfaring, gi en høy grad av presisjon og treffsikkerhet mellom registre.

Fleksibilitet, kompetanse og respekt

Vi er svært fleksible når det gjelder filformater og vil imøtekomme alle krav til formater. Vår samlede erfaring gjør at vi har høy kompetanse og stor respekt for hvordan kontaktdata skal oppdateres. Dette er sentralt når vi skal anbefale våre kunder hvordan et vaskeresultat bør importeres og utnyttes. Bisnode Matchit gir deg den tryggheten og forutsigbarheten du forventer når du skal oppdatere dine kontaktdata.

Korrekte, oppdaterte data

Kontaktdata som registreres og lagres i en virksomhets forretningsapplikasjoner er under konstant forandring og må oppdateres før bruk for å kunne gi den tiltenkte nytteverdien. Dette er også lovpålagt. Personopplysningsloven krever at data som lagres og som skal anvendes, skal være korrekte og oppdaterte. 

Løsninger for ulike brukere

Vi har løsninger både for dem som anvender data ofte og for dem som bruker dataene mer sjeldent. For virksomheter som anvender kontaktdata relativt sjeldent eller uregelmessig, vil det mest kostnadseffektive være å vaske dataene man skal anvende kort tid før bruk, fra gang til gang.

Kort om av vaskeprosessen

Ved gjennomføring av en vask, blir kundens data identifisert mot vår Master ved hjelp av våre egenutviklede fonetiske matche-algoritmer og tabeller. Hensikten med å identifisere kunder mot Masterbasen, er å verifisere data som er korrekte, oppdatere, korrigere og endre der det er feil, samt tilføre manglende data. Videre vaskes data mot seg selv for å markere dubletter, og til slutt markeres mulig døde personer og reservasjoner i det sentrale Reservasjonsregisteret.

Privatpersoner

Når det gjelder privatpersoner kan vi tilføre, verifisere, endre og korrigere følgende data:
• Adresse
• Kjønn
• Fødselsdato
• Telefon
• Mobiltelefonnr.
• Dubletter
• Markere døde
• Markere reservasjoner
• Digipostadresse

Kundedatabaser

Vi har også mulighet til å berike en virksomhets kundedatabase med data som ikke finnes i databasen fra før – for eksempel grunnkretsnr., x/y koordinater og div. segmenteringsdata/metadata. Digipostadresse kan påføres kunderegister dersom virksomheten som ønsker å få påført Digipostadressen har avtale med Digipost.

Fleksible løsninger for datavask

Overlat gjerne hele prosessen til oss etter å ha levert en strukturert fil. I tillegg har vi en autovaskløsning som gjør at kunden, når en selv måtte ønske, kan sende inn filen på et gitt format, til et avtalt FTP-område. Vi plukker opp filen umiddelbart og returnerer den innen kort tid – ferdig vasket med en resultatrapport. 

Spørsmål?
Kontakt meg
Pål Oscar Abrahamsen
Pål Oscar Abrahamsen

Salgssjef

Pal.Oskar.Abrahamsen@Bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode