Menu
Automatisk registrering

Kundens kontaktdata ”i boks”

Vårt produkt PreMatch gir en rask, komplett og pålitelig registrering av kunders kontaktdata, enten man er selvhjulpen på web eller jobber i et kunde- eller servicesenter. Erfaringsmessig gir hele 98 prosent av søkene et entydig treff bare ved å benytte navn og fødselsdato.

Fordeler som teller

Med PreMatch får du korrekte og oppdaterte kontaktdata i databasen ved registreringer. Du får kontroll på dubletter og unngår bevisste/ubevisste feil og mangelfulle registreringer. I tillegg registreres nye kunder raskere. Resultatet er flere fornøyde kunder. Kunden kommer raskere til kassen, det blir mindre støy i kundefront og høyere kostnadseffektivitet i all kundebehandling.

PreMatch gjør det enklere

En av de vanligste årsakene til dårlig datakvalitet er feil, ukorrekt eller mangelfull registrering ved første gangs registrering av en kunde. Matchit har en web-service og en søkeapplikasjon som registrerer kontaktdata enkelt, raskt og presist – i tillegg til å identifisere mulige dublettregistreringer. Brukeren skriver inn deler av kontaktinformasjonen i et søkefelt i et registreringsbilde, og personen/virksomheten blir identifisert.

Kontaktinformasjon ved søk

Kontaktinformasjon brukeren benytter i søket kan f.eks. være navn/fødselsdato (org.nr), mobiltelefonnummer, fasttelefon eller et fritekst-søk. Brukeren gjør et søk i nåtid mot vår masterbase. Søket medfører at kontaktdata for den identifiserte blir presentert.

Verifisering av kontaktdata

Brukeren verifiserer og godkjenner at kontaktdata – navn, adresse, født dato, postnr., kjønn, telefon og mobiltelefon – er korrekt, og registreringsbildet fyller seg automatisk ut. Registreringen er fullført med noen enkle tastetrykk.

Enklere innregistrering

Formålet med en registreringsløsning er å lette innregistreringen av kontaktdata i forretningsapplikasjoner som behandler kundekontaktdata. Dette er applikasjoner som støtter kundeportaler, kundesentere, CRM/ERP-systemer, salgssystemer osv. Vår web-service er tilgjengelig 24/7/365.

Teknisk fungerer løsningen slik

Matchit tilgjengeliggjør web-servicen og søkeapplikasjonen, slik at kunden selv enkelt kan implementere og tilpasse tjenesten i de forretningsapplikasjoner som produserer kunde-/kontaktinformasjon.

En forretningsapplikasjon hos kunden kaller opp vår ferdigdefinerte web-service via internet. Formatet som benyttes for input/output er XML. Fullstendig spesifikasjon av de ulike XML-definisjonene fås på forespørsel. I input-XML’en finnes det blant annet parametere for login/passord, samt hvordan søket skal utføres og returneres

Spørsmål?
Kontakt meg
Pål Oscar Abrahamsen
Pål Oscar Abrahamsen

Salgssjef

Pal.Oskar.Abrahamsen@Bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode