Menu
Ajourhold av kundedata på norske personer og foretak

Ajourhold i særklasse

For virksomheter som regelmessig anvender sin kundedatabase til kommunikasjon, distribusjon og fakturering, er det avgjørende at kundens kontaktdata er oppdaterte og á jour. Hver dag endrer over 1.500 personer i Norge adresse, mange endrer navn og telefonnummer (fast og mobil), noen får nytt postnr. eller gatenavn, og i overkant 100 dør.

Regelmessig ajourhold nødvendig

Bruker en virksomhet kundedataene sine hyppig, holder det ikke å datavaske en gang i blant. Et regelmessig data-ajourhold må til for å ha kontroll og trygghet for at kvaliteten på kontaktdataene er optimal.

Veien til et høyt kvalitetsnivå

Matchit tilbyr en løsning som består av en vask (synkroniseringsvask) og som deretter går over til et automatisk ajourhold. For at en virksomhet skal kunne implementere løsningen, må man først synkronisere kundedatabasen mot vår masterbase ved en vask. Når vasken er gjennomført, vil kontaktdataene i kundedatabasen være på et generelt høyt kvalitetsnivå. 

Kvaliteten må opprettholdes

For å opprettholde et høyt kvalitetsnivå, må kundedatabasen holdes à jour. Løsningen er at vi kopierer kundedataene som er synkronisert og som virksomheten ønsker å holde à jour. Denne kopien kaller vi kundens skyggedatabase. Med denne vil Matchit kunne oppdatere allerede eksisterende kontaktdata i kundedatabasen når de endres i vår masterbase. 

Kunden må følge opp

Når det oppstår en endring masterbasen, gjør vi umiddelbart endringen for kundene. For at ajourholdet skal fungere optimalt, må også kundene regelmessig sende Matchit endringer foretatt av dem – i form av nye og slettede kunder eller andre endringer i kontaktdataene.

Ukentlig levering

Ajourhold leveres på ukentlig basis ved utveksling av endringsfiler via et FTP/SFTP-område. Regler for ajourhold, rutiner for import/eksport og formater utarbeides i samarbeid med kunden. Selv om vi leverer på ukentlig basis, kan kunder også velge en sjeldnere frekvens.

Matchit gir trygghet

Vår ajourholdsløsning benyttes av et stort antall kunder, hvorav flere fra konkurranseutsatte bransjer hvor kravet til å betjene kundene er en kritisk suksessfaktor. Det å være trygg på kundenes kontaktinformasjon står sentralt. Kommunikasjon og kundebehandling må fungere rasjonelt og effektivt i forhold til formål, nytte og kostnad.

Fleksibilitet, kompetanse og respekt

Vi er svært fleksible når det gjelder filformater og vil imøtekomme alle krav til formater. Vår samlede erfaring gjør at vi har høy kompetanse og stor respekt for hvordan kontaktdata skal ajourholdes. Dette kommer godt med når rutiner og regler for ajourholdet skal utarbeides og implementeres. Fordi vår løsning er automatisert, vil man som kunde unngå menneskelige feil når ajourholdet er i drift.

En ledende leverandør

Pr. i dag har ingen annen leverandør i Norge flere kilder, større omfang av data, høyere antall oppføringer, samlet og strukturert i én database enn Bisnode. I tillegg vil våre egenutviklede algoritmer og tabeller, basert på flere tiårs erfaring, gi en høy grad av presisjon og treffsikkerhet mellom registre.

Spørsmål?
Kontakt meg
Pål Oscar Abrahamsen
Pål Oscar Abrahamsen

Salgssjef

Pal.Oskar.Abrahamsen@Bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode