Menu
Kredittovervåking norske foretak

Kontinuerlig oversikt over kundenes kredittverdighet

Vår overvåkingstjeneste varsler deg fortløpende ved endringer hos dine bedriftskunder. Du får en e-post så fort en endring inntreffer, enten det gjelder nytt regnskap, nye betalingsanmerkninger eller endret kredittverdighet.

Både nye og gamle kunder 

Å kredittsjekke nye kunder er viktig, men det er like viktig å ha god oversikt over eksisterende kunder. Kredittverdigheten kan endre seg fra dag til dag, og selv en tilsynelatende god kunde kan plutselig gå konkurs.Ved å overvåke kundeporteføljen slipper du jevnlig kredittsjekk av kundene dine. I stedet får du fortløpende beskjed, f.eks. om konkurser, slettemeldinger og scoreendringer. Du administrerer overvåkingsporteføljen selv, og kan fritt legge til og fjerne kunder du ønsker eller ikke ønsker å overvåke.

Alt dette får du e-post om

Du mottar automatisk beskjed via e-post ved endring av følgende elementer: Decision Score foretak, policyregel, fusjon/fisjon, konkurs, opphørsmelding, slettemelding, ikke levert regnskap, regnskap ankommet, betalingsanmerkninger, daglig leder, styresammensetning, aksjekapital, revisor, foretaksnavn, adresse, under avvikling og melding om akkord. Vi tilbyr også spesifisert overvåking, hvor du selv velger de elementene som er viktigst for din bedrift å ha oversikt over.

Den lønnsomme oversikten

Med overvåking har du oversikt over dine kunder, samtidig som du unngår tap på krav og sparer tid og ressurser.
Overvåking av eksisterende kunder er viktig fordi disse står for 80 prosent av alle tap.

Spørsmål?
Ta kontakt
Kundeservice Bisnode
Kundeservice Bisnode

Kundeservice Bedrift
22 45 93 34
22 45 90 00
Ksb.no@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode