Menu
Dørbank

Vi hjelper deg å banke på de riktige dørene

Ved hjelp av god kunnskap og teknologi vil du ha mulighet til å benytte deg av et eneste system fra planlegging til salg, registrering og tiltak for videre kundesikring. Kombinasjoner av boligtetthet, tilgjengelige prospekter og attraktivitet/score brukes for å gi det beste og mest lønnsomme grunnlaget for din kampanje. De som jobber ute i felt vil få tilgang til den informasjonen de trenger i ett enkelt grensesnitt. Dette er optimalisert feltsalg.

Planlegging og gjennomføring av feltsalg i brukergrensesnitt via web har aldri vært enklere. Vårt Moving-On konsept inneholder et system pre- populert med deres egen oppdaterte data og supplerende data fra Bisnode vil gi svar på hvor det vil være størst mulighet for påvirke kundegrupper og segmenter og dermed optimalisere salg.  Komplett og oppdatert datainnhold i løsningen gir visuelle virkemidler som flagging, markering og prioritering av geografiske områder eller demografi.

Bakenforliggende for den dataen som anvendes er en scoremodell basert på analyse for prioritering av dørsalgsaktiviteter. Modellen valideres løpende og justeres for å yte best mulig. Dette fører til at faktiske utfall og produktpreferanser denne uken styrer neste ukes satsning.

Vår tekniske plattform sikrer effektiv og korrekt registrering på Ipad eller tablets, samt mulighet for direkte oppslag av kontaktdata ”on the fly” (herunder registrere samtlige ja-, kanskje-, tja- og nei-årsaker)

Løsningen vil gjøre resultatoppfølging og rapportering enkelt for både bruker og mottaker i tillegg til å fungere som et automatisert dialogprogram som sikrer minst mulig frafall fra salg er gjennomført til kundeforhold er opprettet. Overføring av data for oppstart av kundeforhold med komplette kontaktdata og samtykker til videre dialog vil være ivaretatt. 

Spørsmål? Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode