Menu
Returhåndtering

Veien til optimal datakvalitet

ReMatch er en brukervennlig og kostnadseffektiv applikasjon som fullfører jobben med å oppnå optimal datakvalitet. ReMatch er integrert i vår ajourholdsløsning. Dette gjør det mulig å endre adressedata på adresser som kommer i retur på et sikkert grunnlag, f.eks. i tilfeller der regelverket i ajourholdet har utelukket en treffkategori i matchingen.

Ta returen på alvor

Bruken av data er sannhetens øyeblikk for datakvaliteten, som ikke bedre enn det den viser seg å være ved bruk. Veien til å bedre kvaliteten, samt å oppnå et optimalt, automatisert ajourhold av kontaktdataene, er at den returen man mottar, som følge av skriftlig dialog med kundene, tas på alvor.

Tiltak ved retur

Når vi mottar retur, må vi få oversikt over hva som har kommet i retur, mulig årsak til hvorfor, samt gjennomføre tiltak for de funn vi registrerer. I tillegg må det etableres prosedyrer for behandling av returer, slik at man får kontroll over ukurante kontaktdata. Vår erfaringer er da at man i løpet av relativt kort tid – med et automatisk ajourhold, vil oppleve et minimalt antall returer som må behandles manuelt. 

Enkelt å påvise alternativ adresse 

Fordi behandler får oppkopling mot vår masterdatabase, samtidig som man gjør søk i kundens skyggebase, vil det være enkelt å påvise alternativ adresse om en slik finnes eller å beslutte at man beholder adressen som kom i retur. Dette når f.eks. fire kilder tilsier at adressen er riktig.

Andre tiltak for å nå kunden

Årsaken til retur i et tilfelle som nevnt ovenfor, kan være distribusjonssvikt fra Posten. Har samme adresse kommet i retur for andre gang, vil dette bli registrert, og andre tiltak kan iverksettes for å nå kunden. Man unngår da å akkumulere retur over tid. ReMatch har også en funksjonalitet som gjør det mulig å sende en kunde en SMS dersom man ikke har noen alternativ adresse.

Hvem kan bruke Rematch?

Kunder som er tilknyttet Matchit sin ajourholdsløsning kan effektivisere behandlingen av returer ved å ta i bruk returhåndterings-applikasjonen ReMatch. Dette er et verktøy som er utviklet  og  integrert med det automatiske ajourholdet.Kunden kan velge å ta applikasjonen i bruk med interne ressurser og må da gå igjennom en opplæring i regi av oss. En annen mulighet er at vi tar ansvar for behandling av definert post som kommer i retur – f.eks. faktura, kampanjer eller magasinutsendelser.

Spørsmål?
Kontakt meg
Pål Oscar Abrahamsen
Pål Oscar Abrahamsen

Salgssjef

Pal.Oskar.Abrahamsen@Bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode