Menu
Relasjonsmåling

Relasjonsmåling: Måler styrken i dine kunderelasjoner

Du vet kanskje hvor mange av dine kunder som er fornøyd med din bedrift og det dere leverer. Men vet dere hvem disse kundene er? Eller kanskje enda viktigere, vet dere hvem de misfornøyde kundene er?

Gjennom relasjonsmåling får du besvart dette. I tillegg får du en automatisk oppfølging av den enkelte kunde og rapportering skreddersydd dine behov.

Kartlegger styrken i kundeforholdet

Mange bedrifter gjennomfører såkalte KTi-målinger, med resultater som viser at X prosent er tilfreds med bedriften, med produktet eller andre forhold. Men sjelden kartlegges det hvem som svarer hva, og nærmest aldri utnyttes svarene i videre bearbeiding av den enkelte kunde. Relasjonsmåling – basert på et sett av kjernespørsmål – kartlegger styrken i dine kundeforhold på et 1-1-nivå. 

Mange nyttige svar

Foruten å kunne rapportere på enkeltfaktorer som generell tilfredshet, innfrielse av forventninger, ambassadørgrad, sannsynlighet for gjenkjøp, får man en totalverdi på relasjonsstyrken fra 1 til 7. Såkalt rød alarm trigges ved en relasjonsstyrke under et forhåndsbestemt nivå. Rød alarm gir en automatisk generert e-post, enten til kundebehandler, kundeservice eller andre som er har som oppgave å behandle disse.

Individuell oppfølging

Relasjonsmåling foregår på et 1-1 nivå, og fordelen med en ikke-anonym kartlegging er at du får anledning til å bruke svarene til individuell oppfølging. Sterk relasjonsstyrke genererer én type oppfølging, medium relasjonsstyrke en annen osv. 

Mulighet til forretningsutvikling

Relasjonsmåling er også et verktøy som gir din bedrift muligheten til forretningsutvikling ved at man kan kartlegge nasjonale, regionale eller lokale forbedringspotensialer ved akkumulering av de individuelle besvarelsene.

Foruten rapportering på 1-1-nivå, leveres det også totalrapporter med avtalt frekvens, hvor all ønsket statistikk fremkommer. 

 

 

Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode