Menu
Oppsett og drift av aktiviteter med fast frekvens

Faste aktiviteter: Hvordan maksimere effekten?

Vi ønsker alle å få mest mulig ut av hver eneste krone vi har satt av i budsjett til markedsaktiviteter og kundeoppfølging. Med faste aktiviteter mener vi for eksempel salgsrettede aktiviteter du gjennomfører med en fast frekvens, eksempelvis månedlig, for å øke trafikken til din virksomhet og således bedre forutsetningene for å oppnå økt salg. Likedan gjennomfører vi faste aktiviteter i kundeoppfølgingen, eksempelvis KTi-målinger, som måler kundenes tilfredshet.

Vi har gode råd

Trenger du rådgivning om hva slags aktiviteter det kan være hensiktsmessig å sette opp? Hvilken kanal du skal benytte, hvordan gjennomføringen skal være, hvordan responsen skal tas imot og benyttes videre? Alle disse spørsmålene og flere til kan vi hjelpe deg og din bedrift med.

De fleste har mye å hente

De fleste av oss gjennomfører kampanjer og aktiviteter i ulike former, i ulike kanaler med ulike målsettinger. Vår erfaring viser at de aller fleste har mye å hente på å effektivisere arbeidet rundt gjennomføring av dette arbeidet, og at dette igjen kan gi utslag i langt bedre effekt.

Styrker resultatet over tid

Vår erfaring er også at mange av de aktivitetene en bedrift gjennomfører kan settes opp med en regelmessig frekvens. Man beveger seg da bort fra tradisjonelle ad hoc-kampanjer og mer i retning av automatisert kommunikasjon. Dette krever planlegging og kontinuerlig evaluering, men ferdig oppsatt letter og effektiviserer det markedsarbeidet ditt og styrker resultatet over tid.

Få målene på plass

Gjennom målrettet arbeid kan vi sammen definere de målsettinger man har med dialogene som skal settes opp. En god målsetting gir føringer for hvilken strategi man skal velge, hvilke målgrupper man skal kommunisere til og med, samt hvilken respons man skal hente inn. Med målene på plass, drøftes hvilken strategisk tilnærming man skal velge for å oppnå målene – og fremfor alt valg av målgruppe. Her kan vi bistå deg på alle måter, ikke bare ved hjelp av tradisjonelle segmenteringsmetoder, men også med avanserte teknikker og modeller utviklet av et høyst kompetent analysemiljø. Vi kan gi deg svært gode eksempler på dette.

Benytt vår kompetanse

Foruten valg av målgrupper, bistår vi også med kompetanse knyttet til valg av markedskanal, rett timing i kommunikasjonen, relevans i budskapet, innhenting og behandling av respons, samt eventuell videre oppfølging av så vel respondenter som ikke-respondenter.
Når dette – som vi kaller den funksjonelle planleggingen – er på plass, kan vi bistå med oppsett av dialogen, enten som rådgivere ved oppsett i system dere har selv, eller alternativt ved å sette opp dialogen i systemer vi har og som dere kan få tilgang til.

Prosjektledelse og analyse

I denne sammenhengen vil vi stå for all prosjektledelse. Dette uansett hvilken kanal som er valgt. 
Og ved hjelp av våre analytikere kan vi gjøre fortløpende og grundige analyser av resultatene: Fikk vi ønsket effekt, hvilke grupper responderte, hvilke gjorde det ikke, hva kan vi lære og hvordan benytte denne lærdommen senere?

Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode