Menu
Kundeprogrammer

En vei til økt lønnsomhet: Strukturer kundekommunikasjonen

Effektiviser kommunikasjonen med dine kunder og prospekter. Sett opp ett eller flere kundeprogrammer. Dette gir resultater – når det gjøres riktig. Vi har noen av Norges fremste eksperter på strukturering av kommunikasjon og oppsett av kundedialoger og kundeprogrammer. Vi bistår deg både rent strategisk med tanke på målsettinger og ambisjoner, vi hjelper deg med oppsett av 1-1-dialogene og teknisk oppsett, samt drift og forvaltning av kundeprogram.

Mye å hente

Vår erfaring er at de aller fleste bedrifter har mye å hente på å strukturere kundekommunikasjonen. Tendensen er at man glemmer å ivareta eksisterende kunder, noe som gjør at man opplever misfornøyde kunder og høyt kundefrafall.

Mer gjenkjøp

En effektiv kundedialog, gjerne satt sammen til et kundeprogram, fører til bedre resultatmålinger på kundetilfredshet og kundelojalitet. Dette øker sannsynligheten for gjenkjøp av dine varer og tjenester. I tillegg oppnår man ofte også mersalg og kryssalg – og dermed økt kundeandel. Oppsett av kundeprogrammer krever mye planlegging, men ferdig oppsatt effektiviserer det kundedialogen betydelig.

Målsettingen er viktig

Gjennom målrettet arbeid sammen med deg kan vi bidra til å definere de målsettinger man har med programmet som skal settes opp. En god målsetting gir føringer for hvilken strategi man skal velge, hvilke målgrupper man skal kommunisere til og med, samt hvilken respons man skal hente inn. Med målene på plass, drøftes hvilken strategisk tilnærming som skal velges for å oppnå målene. Valg av målgruppe er avgjørende. Her kan vi bistå deg på alle måter, ikke bare ved hjelp av tradisjonelle segmenteringsmetoder, men nå også med avanserte teknikker og modeller utviklet av et høyst kompetent analysemiljø. Vi kan gi deg svært gode eksempler på dette.

Komplett kompetanse

Foruten valg av målgrupper, bistår vi også med kompetanse knyttet til valg av markedskanal, rett timing i kommunikasjonen, relevans i budskapet, innhenting og behandling av respons, samt eventuell videre oppfølging av både respondenter og ikke-respondenter.
Når dette – som vi kaller den funksjonelle planleggingen – er på plass, kan vi bistå med oppsett av programmet, enten som rådgivere ved oppsett i et system dere har – eller ved å sette opp programmet i våre systemer og som dere kan få tilgang til.

I denne sammenhengen vil vi stå for all prosjektledelse. 

Ved hjelp av våre analytikere kan vi gjøre fortløpende og grundige analyser av resultatene: Fikk vi ønsket effekt, hvilke grupper responderte, hvilke gjorde det ikke, hva kan vi lære og hvordan benytte denne lærdommen til videre utvikling av programmet.

Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode