Menu
Enkeltstående kampanje

Slik maksimer du effekten av dine kampanjer

Vi ønsker alle å få mest mulig ut av hver eneste krone vi har satt av i budsjettet til kampanjer og aktivitetsgjennomføring. Trenger du rådgivning om hvilken strategi du skal velge for å lykkes? Hvilken kanal du skal benytte, hvordan gjennomføringen skal gjøres, hvordan responsen skal tas imot og benyttes videre? Alt dette og mer til kan vi hjelpe deg og din bedrift med.

Mye å hente

De fleste av oss gjennomfører kampanjer og aktiviteter i ulike former, i ulike kanaler med ulike målsettinger. Vår erfaring viser at de aller fleste har mye å hente på å effektivisere arbeidet rundt gjennomføring av dette arbeidet, og at dette igjen kan gi utslag i langt bedre effekt.

Målsettingen gir føringer

Gjennom målrettet arbeid sammen med deg kan vi bidra til å definere de målsettinger man har med programmet som skal settes opp. En god målsetting gir føringer for hvilken strategi man skal velge, hvilke målgrupper man skal kommunisere til og med, samt hvilken respons man skal hente inn. 

De viktige valgene

Med målene på plass, drøftes hvilken strategisk tilnærming som skal velges for å oppnå målene. Valg av målgruppe er avgjørende. Her kan vi bistå deg på alle måter, ikke bare ved hjelp av tradisjonelle segmenteringsmetoder, men nå også med avanserte teknikker og modeller utviklet av et høyst kompetent analysemiljø. Vi kan gi deg svært gode eksempler på dette.

Komplett kompetanse

Foruten valg av målgrupper, bistår vi også med kompetanse knyttet til valg av markedskanal, rett timing i kommunikasjonen, relevans i budskapet, innhenting og behandling av respons, samt eventuell videre oppfølging av både respondenter og ikke-respondenter.

Vi tar gjennomføringen

Når du sammen med våre konsulenter har kampanjeplanen på plass, kan vi stå for all prosjektledelse og videre gjennomføring av kampanjen. Dette uansett hvilken kanal som er valgt. Vi innhenter priser, og vi kan stå for all produksjon og fulfilment forutsatt at du skal i trykte medier. Vi har effektive rutiner for mottak og lagring av respons, samt oppsett av automatiske rutiner for oppfølging etter kampanjen.

Resultatanalyse

Ved hjelp av våre analytikere kan vi gjøre fortløpende og grundige analyser av resultatene: Fikk vi ønsket effekt, hvilke grupper responderte, hvilke gjorde det ikke, hva kan vi lære og hvordan benytte denne lærdommen senere?

Spørsmål? Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode