Menu
Automatiserte dialoger

Maksimerer dine kundedialoger

Vi ønsker alle å ha så god kommunikasjon med våre prospekter og kunder som mulig. Automatiserte dialoger er aktiviteter med faste intervaller (daglig, ukentlig, månedlig osv.) eller ved en hendelse (flytting, respons etc.).

Trenger du rådgivning om hva slags dialoger det kan være hensiktsmessig å sette opp? Hvilken kanaler du skal benytte, hvordan gjennomføringen skal være, hvordan responsen skal tas imot og benyttes videre? Alle disse spørsmålene og flere til, kan vi hjelpe deg og din bedrift med.

Effektiviser kundedialogen

Vår erfaring viser at de fleste bedrifter har mye å hente på å effektivisere kundedialogen. Mange bedrifter er tradisjonelt bra på salgsprosesser og salgsaktiviteter, men mindre bra på å ivareta de kundene man allerede har. 
Effektiv kundedialog fører til bedre resultatmålinger på kundetilfredshet og kundelojalitet, og gjerne med større sannsynlighet for gjenkjøp av dine varer og tjenester som resultat. Ved hjelp av en effektiv kundedialog oppnår man som regel også mersalg og kryssalg – og dermed økt kundeandel.
Oppsett av automatisert kommunikasjon krever planlegging og kontinuerlig evaluering, men ferdig oppsatt effektiviserer dette markedsarbeidet ditt betydelig.

Få målene på plass

Gjennom målrettet arbeid kan vi sammen definere de målsettinger man har med dialogene som skal settes opp. En god målsetting gir føringer for hvilken strategi man skal velge, hvilke målgrupper man skal kommunisere til og med, samt hvilken respons man skal hente inn. Med målene på plass, drøftes hvilken strategisk tilnærming man skal velge for å oppnå målene – og fremfor alt valg av målgruppe. Her kan vi bistå deg på alle måter, ikke bare ved hjelp av tradisjonelle segmenteringsmetoder, men også med avanserte teknikker og modeller utviklet av et høyst kompetent analysemiljø. Vi kan gi deg svært gode eksempler på dette.

Benytt vår kompetanse

Foruten valg av målgrupper, bistår vi også med kompetanse knyttet til valg av markedskanal, rett timing i kommunikasjonen, relevans i budskapet, innhenting og behandling av respons, samt eventuell videre oppfølging av så vel respondenter som ikke-respondenter.
Når dette – som vi kaller den funksjonelle planleggingen – er på plass, kan vi bistå med oppsett av dialogen, enten som rådgivere ved oppsett i system dere har selv, eller ved å sette opp dialogen i systemer vi har og som dere kan få tilgang til.

Prosjektledelse og analyser

I denne sammenhengen vil vi stå for all prosjektledelse. Dette uansett hvilken kanal som er valgt. Og ved hjelp av våre analytikere kan vi gjøre fortløpende og grundige analyser av resultatene: Fikk vi ønsket effekt, hvilke grupper responderte, hvilke gjorde det ikke, hva kan vi lære og hvordan benytte denne lærdommen senere?

Kontakt meg
Jens Solberg
Jens Solberg

Sales Manager
93 42 87 54
jens.solberg@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode