Menu
D&Bs prediktive indikatorer

Vær prevantiv - Forutse risiko

D&B rating

Rask og god innsikt i et selskaps konkursrisiko

D&B rating gjør det er lett å vurdere sannsynligheten for at et selskap går konkurs. D&B rating vurderer et selskaps kredittverdighet. Analysen er basert på et bredt spekter av data.

Forvarsel om likviditetsproblemer

D&B rating har i årevis vært anerkjent for å kunne speile et selskaps kredittverdighet. Med D&B rating avdekkes tidlig signaler på at en kunde har likviditetsproblemer, slik at du kan inndrive gjeld og gjøre andre tiltak for å redusere risikoen for tap.

D&Bs anbefalte kredittlimit

Anbefalt maksimal kreditt

D&B anbefaler hvilken maksimal kreditt du bør gi kunden. Den anbefalte kredittgrensen representerer den totale verdien av produktet/tjenesten som en gjennomsnittlig kreditor bør ha investert i en kunde til enhver tid. Den prøver ikke å vise det maksimale beløpet du kan gi en debitor, men er mer en kredittanbefaling basert på D&Bs modeller.

D&B Failure Score

Objektiv og konsistent risikoanalyse

D&B Failure Score forutsier sannsynligheten for at et selskap innen de neste 12 månedene vil gå konkurs, slutte å betale, søke forlik, starte restrukturering, og viser dermed risikoen for tap. Beregningen er basert på statistiske analyser og inneholder data som er spesifikke for selskapets virksomhet, økonomi og geografi.

Beregning av D&B Failure Score

Beregningen vises som en prosent på en skala fra 1 til 100, og bedriftene er rangert sammen med de andre selskapene i D&Bs database. En score på 1 indikerer høy sannsynlighet for at et selskap går konkurs, mens en score på 100 indikerer lav sannsynlighet.

Ta forholdsregler i tide

Med D&B Failure Score er det lett å ta beslutning om hvilke betingelser man skal tilby en kunde. Hvis en kundes Failure Score faller, er det en sterk indikasjon på at du bør endre den kreditten du gir selskapet.

D&B Delinquency Score

Evnen til å betale

D&B Delinquency Score forutsier sannsynligheten for at en kunde er sen betaler av utestående.

D&B Payment Score

Forvarsel om økonomiske problemer

Endringer i betalingsmønster er en sterk indikasjon på finansiell ustabilitet i et firma. Dette er et av de mest prediktive elementene når det gjelder sannsynligheten for at en bedrift går konkurs. D&B Payment Score er dynamisk og oppdatert og oppdager signaler fra en bedrift før de vises i årsregnskapet.

Datainnsamling på tvers av sektorer

Data om betalingsevne innhentes månedlig fra bedrifter innenfor et bredt spekter av kommersielle aktører. Dette betyr at D&B Payment Score kan brukes for å sammenligne betalingsevnen mellom ulike typer aktører.

D&B Paydex

D&B Paydex ble introdusert i USA i 1965 og lansert i Europa på 1980-tallet. D&B Paydex avdekker betalingsmønsteret til en bestemt virksomhet. Foruten å vise eksisterende data, gir Paydex informasjon om bedriftens betalingshistorie og trender. Sammen med D&Bs rating, gir dette deg muligheten til å få full oversikt over en bedrifts vilje og evne til å betale.

D&B Paydex gir deg mulighet til:

  • Å forutsi risiko
  • Å sikre din egen likviditet
  • Å redusere tap
20 millioner informasjonselementer

D&B Paydex er laget ved hjelp av vårt Duntrade ®-program, som samler informasjon fra våre partnerorganisasjoner om deres kunders betalingsmønstre. Vi mottar omtrent 20 millioner informasjonselementer hvert år, og disse danner grunnlaget for beregning av D&B Paydex.

Paydex hjelper deg med å vurdere betalingsmønstrene til dine leverandører og kunder. Når du har identifisert mulige dårlige betalere, kan du ta de riktige beslutningene om dine kunder, angi riktige betingelser og redusere tap på utestående fordringer.

Paydex er tilgjengelig for 14,5 millioner selskaper over hele verden og er en respektert og etablert internasjonal standard.

Spørsmål?
Kontakt meg
Bisnode D&B
Bisnode D&B

Kundeservice
+47 22 45 93 53
ksdb.no@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode