Menu
D&B Portfolio Manager

Risikoorientert kundehåndtering

Portfolio Manager er et web-basert, strategisk analyseverktøy. Ved å sammenligne din bedrifts utestående fordringer med D&B-dataene, vil du få en oversikt over kundens samlede risiko og muligheter.

Få svaret som gir det beste grunnlaget for avgjørelsen D&B Portfolio Manager gir svar på:

■ Hvordan er fordelingen av risiko i porteføljen min?
■ Hvor er min største risiko?
■ Hvor er mine største muligheter?
■ Hvor sannsynlig er det at mine kunder betaler i tide?
■ Hva er min totale risiko innenfor samme konsern?
■ Hvordan endrer mine utestående fordringer seg over tid?
■ Hvor mye penger risikerer jeg å miste i løpet av de neste 12 månedene?

Portfolio Manager

Er et verktøy som gir informasjon om selskaper over hele verden. Ved å samkjøre din kundeinformasjon med vår database, kan du få et bilde av risikoen for din kundeportfolio. Løsningen er global, da vi har informasjon om mer enn 260 millioner selskaper i 200 land.

Les vår D&B Portfolio Manager-brosjyre

Se vår produktvideo av D&B Portfolio Manager

Rapporter om endringer hos dine kunder

En månedlig rapport fra D&B med endringer i dine kunder kan du risikere vurdere klienten igjen. Hvis du trenger mer inngående informasjon på grunnlag av opplysningene i rapporten, kan du trekke en kreditt rapport med detaljert informasjon.

Analyser med Portfolio Manager

Det kan generere ulike analyser på følgende områder:

Risikoanalyse

Beregning av forventede tap i porteføljen i løpet av de neste 12 månedene

Bilde av fordelingen av risikoen i porteføljen

Visning av hvem, som er mest sannsynlig for tap eller sen betaling

Konsernanalyse

Total eksponering pr konsern og bereging av forventet tap pr konsern. Visning av hele konsernet for å avdekke nye salgsmuligheter.

Segmenteringsanalyse

■ Fordelingen vises på risikoklasse
■ Distribusjon vist på geografisk region
■ Fordelingen vises på avdeling
   Fordeligner på f.eks handelsavtaler, størrelser på kunder, hvor gamle fordringene er, osv. 

Endringsrapporter

Månedlig rapport om endringer kunder i porteføljen

Forfalte pengekrav

Mulighet til å vise aldersfordeling av fordringer

Utnyttelse av kredittgrense

Visning av hvordan kredittgrensen brukes i forhold til fordringer på kundenivå eller risikogrupper

Spørsmål?
Kontakt meg
Jon Berg Onstad
Jon Berg Onstad

Project Manager
+47 97 74 37 79
+47 22 45 90 00
Jon.Onstad@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode