Menu
D&B Country Risk

AVDEKKER RISIKO NÅR DU GJØR FORRETNINGER I UTLANDET

Når du gjør forretninger med bedrifter i andre land, er det viktig å kjenne risikoen. Og ikke bare risikoen mht. de aktuelle bedriftene, men også for landet som helhet. Bisnode D&B tilbyr både overvåking og dyptgående rapporter, slik at du alltid har oversikt over risikobildet i de aktuelle landene.

LANDRAPPORTER

Våre landrapporter gir en oversikt over de økonomiske, politiske og handelsmessige faktorer i et land. Bisnode D&B analyserer de siste trender, utviklinger og anbefalinger med hensyn til kredittutvidelse og vilkår for handel. Landrapportene gir et enestående grunnlag for å vurdere risikoen for din bedrift når du handler med bedrifter i det aktuelle landet.

ENDRINGER I RISIKOBILDET MEDFØRER ENDRINGER I VURDERINGEN AV LANDET

Vi overvåker kontinuerlig data for alle land vi dekker, og eventuelle endringer i risiko blir bemerket og registrert umiddelbart. Både økonomiske, politiske og handelsmessige faktorer kan påvirke prognoser, trender og vilkår for anbefalingene.

RAPPORTENE GIR SVAR PÅ:

  • Hvordan kan jeg styre/redusere risikoen for manglende betaling?
  • Hva er den økonomiske og totale risikoen man tar ved å gjøre forretninger med selskaper i landet?
  • Hva er sannsynligheten for at jeg får betalt – og når?
  • Hva er de aktuelle trendene i landets økonomi?

OVERVÅKING OG ANALYSE AV 132 MARKEDER 


Overvåking

International Risk & Payment Review er en samling av mer enn 132 Country RiskLine-rapporter. Samlingen er viktig når det er nødvendig å overvåke mer enn ett land – eller når flere land i en region  skal overvåkes samtidig. 

Country RiskLine Report
Country RiskLine Report er en 7-siders oversikt som gir et sammendrag og analyse av risikoen ved å handle med selskaper i et gitt land. Rapporten gir deg en landrating – CountryRisk Indicator, en guide til betalingsbetingelser, økonomiske indikatorer med prognoser og en oversikt over den siste utviklingen.
-Se et eksempel på en Country RiskLine Report

Country Report - detaljert analyse
Country Report er en 60-siders rapport med dyptgående politiske, økonomiske og kommersielle data og analyser – for å vurdere risiko og muligheter over hele verden.
-Se et eksempel på en Country Report.

Globale rapporter
En samling av seks regionale og en global rapport kombinerer den dyptgående analysen fra Country Report med Country RiskLine Report overvåking for å gi informasjon som omfatter mange aspekter av et lands risikobilde. 
-Les mer om Country Risk

Spørsmål?
Kontakt meg
Eigil Arff Tarjem
Eigil Arff Tarjem

Leader Makro Market Insight Norway
+47 47 249 246
eigil.arff.tarjem@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode