Menu
D&B Onboard

Sikre compliance i dine internasjonale forretninger

Bli compliant og øk veksten

Med nye, mer omfattende og stadig endrede regler på markedet er det en utfordring å identifisere og kontrollere risiko på en effektiv måte. Men å oppnå compliance handler ikke bare om å følge myndighetenes krav. Å gjøre forretninger med feil motpart kan innebære både finansiell risiko og negativ publisitet.

Du må oppfylle lovkrav mot hvitvasking av penger: KYC (Know Your Costumer) og skatteregler, samtidig som du skaper, effektivitet og konkurransefordeler. Via vår strategiske partner Dun & Bradstreet får du tilgang til data og analyse på globalt nivå, slik at du kan sikre compliance og samtidig si ja til riktige kunder ved å ha full kontroll på foretakets virksomhet, nøkkeltall og eierstrukturer.

Med D&B Onboard fra Dun & Bradstreet håndterer du raskt og effektivt kontroll med ett og samme verktøy. 

Sikre deg at du følger lovene
Bisnode DB Onboard lovverk

Sikre din regeletterfølgelse med kvalitetsdata.

 • Hold deg kontinuerlig oppdatert med oversiktlig informasjon om konserntre, eierstrukturer og personene bak foretaket.
 • Vær sikker på at dere som foretak er konsekvente i regeletterfølgelsen, uansett hvor i verden kundene befinner seg.
 • Ta sikre forretningsbeslutninger via tilgang til et komplett tilbud av internasjonale sanksjonslister, eierstrukturer og søkbare arkiv.

Arbeid effektivt og sikkert med compliance
Bisnode DB Onboard Compliance

Tydelige prosesser i verktøyet minsker risikoen for feil.

 • Gjør arbeidet enklere med et verktøy spesielt utformet for å støtte arbeidsprosessene innenfor compliance.
 • Lev opp til kravene om sporbarhet ved at systemet automatisk arkiverer dine utførte kontroller og gjør dem søkbare.
 • Få et klart overblikk via muligheten til å legge til, spore og søke etter dine egne notater som gjelder kontrollene du har gjort i systemet.

Sjekk hvem du gjør forretninger med
Bisnode DB Onboard Compliance

Informasjon om 265 millioner foretak i verden samlet på ett sted.

 • Du minsker kredittrisikoen via fordypet informasjon om virksomhet og nøkkeltall.
 • Skaff deg et tydelig bilde av hvem du gjør forretninger med, og unngå negative overraskelser.
 • Få full kontroll på nettverkene rundt dine internasjonale forretningsforbindelser via komplett informasjon om konsernstrukturen.

Your Key to Compliance Information

Brukervennlig verktøy

Analyser foretak over hele verden
D&B Onboard inneholder et lett anvendelig søkeverktøy som kan identifisere foretak over hele verden. Du kan deretter berike med informasjon på en rekke nøkkelområder for compliance og verifisering, for eksempel:

 • Basic Entity ID – korrekt verifisering av selskapet.
 • Sanction lists Check – kontrollerer både foretaket og aktuelle personer mot sanksjonslister   over hele verden.  
 • Country Risk Check – kontrollerer om landet der foretaket har virksomhet er sanksjonslistet.
 • Stock Exchange – om og hvor foretaket er børsnotert.
 • Regulators lists Check – er foretaket registrert av finansmarkedets kontrollmyndigheter?
 • PEP – er de aktuelle personene i politisk utsatte stillinger?
 • C-level Executive Check – kontroll av aktuelle personer mot sanksjonslister.
 • Business Summary – foretakets status og juridiske form.
 • Credit Information – kredittrapport på foretaket.

Slik fungerer D&B Onboard

4 enkle steg

 1. Start med å definere hensikten med din kontroll. Gjelder det en ny kunde eller leverandør?
 2. Identifiser én eller flere av de foretak eller personer du vil kontrollere. Tjenesten henter da compliancerelatert informasjon fra en mengde kilder, eksempelvis sanksjonslister, mediekilder og PEP-lister.
 3. Legg til din egen bedømming. Dette kan være kategoriseringer og/eller vurderinger.
 4. Hver kjøring arkiveres i systemet med data og tid og er sporbar for medarbeidere som har håndtert prosessen. Det skapes en portefølje av kjøringer, som kan følges opp etter angitte intervaller. På denne måten sikrer og automatiserer avdelingen sine prosesser.

Les mer her:

Spørsmål?
Kontakt meg
Richard Atleen
Richard Atleen

Business Unit Manager
+47 91 10 16 79
+47 22 45 90 00
Richard.Atleen@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode