Menu
D&B Supply Portfolio Manager

Porteføljeanalyse og overvåking

Supply Portfolio Manager er et webbasert verktøy til strategisk porteføljeanalyse på dine leverandører. Ved å sammenligne din virksomhets kreditorutestående med D&Bs database, kan du få et samlet overblikk over risiki og forhandlingsmuligheter i din globale leverandørportefølje.

Rapporter om endringer hos leverandører

På månedlig basis kan du få en rapport, som viser de endringer, som er registreret på leverandørene i din portefølje. 

Begrens risikoen og få bedre vilkår

Kunnskap om leverandøren gjør det mulig å ta de nødvendige forholdsregler og evt. finne en annen leverandør, hvis leveransen vil være forbundet med stor usikkerhet. På samme måte kan det gi anledning til å forhandle bedre vilkår og priser med leverandøren.

Supplier Portfolio Manager gir svar på:

 • Hvordan klarer mine leverandører seg økonomisk?
 • Hos hvilke leverandører har jeg de største risiki og beste forhandlingsmuligheter?
 • Hvor mange leverandører har jeg i en bestemt region?
 • Hvor mye kjøper vi fra samme konsern globalt sett?
 • Hvor stor en del av leverandørens omsetning står vi for?
 • Hvordan forandrer mine uteståender hos leverandøren seg over tid?
 • Hvor mange leverandører har jeg i samme bransje? 

Nedenfor finner får du et kort overblikk over hvordan du kan komme i gang med Supplier Portfolio Manager, hvilke data du får adgang til og hva mulighetene med systemet er:

Egne data kjøres sammen med D&Bs data. D&Bs data oppdateres månedlig, dine egne etter behov.

 • Globale data
 • Globale konserninformasjoner
 • Overblikk over innkjøp og risiko pr. leverandørkategori: Kritisk-, hoved- eller normal-leverandør
 • Overblikk dependency ratio
 • Leverandørers avhengighet av din virksomhet
 • Er leverandøren også leverandør av andre produkter eller ytelser?
 • Søkefunksjoner
 • Minirapport om leverandøren
 • Eksport av data fra systemet
 • Flere leverandøruteståender. Se det enkelte innkjøp og det akkumulerende innkjøp
 • Segmentering pr. risiko, bransje, geografi og størrelse/alder
Spørsmål?
Kontakt meg
Jon Berg Onstad
Jon Berg Onstad

Project Manager
+47 97 74 37 79
+47 22 45 90 00
Jon.Onstad@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode