Menu
DUNSRight®-prosessen

Tilgang til kvalitetsdata

Med mer enn 2 000 automatiserte kontroller og utallige manuelle kontroller, er
DUNSRight™-prosessen vår måte å sikre datakvaliteten på. Vi definerer datakvalitet ved å ha en kritisk tilnærmingsmåte til de dataene vi samler inn. Data må alltid være korrekte, komplette, oppdaterte og globalt konsistente.

Slik er datainnsamlingsprosessen: 

1. Global datainnsamling
2. Enhetskontroll
3. D-U-N-S®-nummer
4. Konserntilknytning
5. Prediktive indikatorer
6. Kvalitetsinformasjon

1      

D&Bs globale tilstedeværelse gjør det mulig å samle inn informasjon om virksomheter over hele verden. Data blir samlet inn på en konsistent måte, uavhengig av hvilket land det dreier seg om.

2

De innsamlede dataene kontrolleres mot vår database med vårt patenterte matching-system. Dette sikrer at riktige data blir brukt til riktig selskap, og gir et enda mer komplett bilde av det aktuelle selskapet.

3

Vi tildeler alle selskapene i vår database et unikt  D-U-N-S ®-nummer . Dette nummeret følger selskapet fra vugge til grav, og blir aldri gjenbrukt. 

4

Vi kobler selskapene til konsern-/familieforhold, slik at våre kunder får en full oversikt over muligheter og risiko ved å gjøre forretninger med en gruppe eller et konsern.

5

Vi forbedrer datakvaliteten med risikoindikatorer. Disse er beregnet ved hjelp av statistiske analyser, og gir en indikasjon på sannsynligheten for at bedriften fortsetter sin virksomhet på samme måte som tidligere.

6

DUNSRight™-prosessen gir høy kvalitet i data. Dataene blir formidlet gjennom D&Bs produkter og tjenester. 

Les mer her:

Spørsmål?
Kontakt meg
Bisnode D&B
Bisnode D&B

Kundeservice
+47 22 45 93 53
ksdb.no@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode