Menu
D&B Corporate Linkage

dentifiser risiko og muligheter

Selskapsstrukturer er i konstant endring som følge av fusjoner, fisjoner, konkurser etc.

Det er viktig å vite hvem som eier hvem når man søker å:  

  • Redusere innkjøpskostnader: Har din bedrift flere leverandører i samme konsern?
  • Redusere risiko: Du kan være spesielt utsatt ved å gjøre forretninger med et bestemt konsern

D&Bs Corporate Linkage gir informasjon om 7,8 millioner bedrifters familieforhold i over 380 000 konsern over hele verden.

Identifiser risiko og muligheter

D&B tilbyr en oversikt over din portefølje og hjelper deg med å identifisere risiko og muligheter: 

  • Mersalg til søster- eller datterselskaper av eksisterende kunder
  • Reduserer innkjøpskostnader ved å samle kjøp innen samme konsern
  • Reduserer tap ved å få en oversikt over risiko og kredittverdighet for et selskap på konsernbasis

Corporate Linkage er også et viktig verktøy for Compliance samt forebygging av hvitvasking, svindel og terrorisme.  

Spørsmål?
Kontakt meg
Bisnode D&B
Bisnode D&B

Kundeservice
+47 22 45 93 53
ksdb.no@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode