Menu
D&B Corporate Linkage

dentifiser risiko og muligheter

Selskapsstrukturer er i konstant endring som følge av fusjoner, fisjoner, konkurser etc.

Det er viktig å vite hvem som eier hvem når man søker å:  

  • Redusere innkjøpskostnader: Har din bedrift flere leverandører i samme konsern?
  • Redusere risiko: Du kan være spesielt utsatt ved å gjøre forretninger med et bestemt konsern

D&Bs Corporate Linkage gir informasjon om 7,8 millioner bedrifters familieforhold i over 380 000 konsern over hele verden.

Identifiser risiko og muligheter

D&B tilbyr en oversikt over din portefølje og hjelper deg med å identifisere risiko og muligheter: 

  • Mersalg til søster- eller datterselskaper av eksisterende kunder
  • Reduserer innkjøpskostnader ved å samle kjøp innen samme konsern
  • Reduserer tap ved å få en oversikt over risiko og kredittverdighet for et selskap på konsernbasis

Corporate Linkage er også et viktig verktøy for Compliance samt forebygging av hvitvasking, svindel og terrorisme.  

Spørsmål?
Kontakt meg
Marianne Birkelund
Marianne Birkelund

Global Solutions & Projects
+47 98 25 24 22
+47 22 45 90 00
Marianne.Birkelund@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Aktuelle produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode