Menu
Porteføljeanalyse

Analyser din kundeportefølje og dine kredittbeslutninger

Decision Manager er et brukervennlig, online analyseprodukt som gir deg muligheten til å laste ned analyserapporter og statistikk på egne porteføljer.

Verdifull informasjon

Decision Manager gir oversikt over hvilke kunder man tiltrekker seg, som innvilges eller avslås. Dette er verdifull informasjon både for kreditt- og markedsavdelingen, fordi man får solide data om hvilke markedssegmenter det bør fokuseres på. En unngår å bruke markedsmidler på kunder med høy risikoprofil, og kan heller fokusere på segmentene med høyest mulig avkastning.

Produktet inneholder:

- Score- og avslagsrapporter
- Porteføljeanalyse
- Vintageanalyse

Rapport- og styringsverktøy

Dette er et produkt for kunder som ønsker å følge med på avslagsgrunner, samt overvåke egen kredittmodell. Du får et rapport- og styringsverktøy som gir dybdeinformasjon om innvilgede og avslåtte kredittsøknader. Det gir også en god oversikt over risiko og inkassoutvikling i kundeporteføljen.

Kontakt oss
Jartrud Nøstvik
Jartrud Nøstvik

Salgsleder Midmarket
98 60 90 06
jartrud.k.nostvik@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode