Menu
Scorekort: Lynx Foretak

Med Lynx treffer du blink i jakten på nye foretakskunder

Lynx Foretak er et nytt, avansert scorekort som treffer blink i jakten på lønnsomme foretakskunder. ”Lynx” betyr gaupe, og den er som kjent en dyktig jeger i mørket. Scorekortene skal være like klarsynte som gaupen, de skal se gjennom befolkningen og bedriftsnorge – og identifisere informasjonen våre kunder trenger for å gjøre best mulig beslutninger.

Økt salg – økt lønnsomhet

Det nye scorekortet Lynx Foretak har vesentlig bedre prediksjonsevne enn tidligere kort og gjør det mulig å si ”ja” til flere kunder – uten å øke risikoen i porteføljen. Prediksjonsevnen sier noe om graden av sannsynlighet for et fremtidig forhold. Jo bedre prediksjonsevne, desto bedre salg og økt lønnsomhet. Bisnode har levert scorekort på foretak siden 1998. I denne perioden har vi opparbeidet betydelig kunnskap om sammenhengen mellom atferd og risiko. Denne erfaringen, kombinert med investering i avansert programvare, har gjort at vi nå kan presentere et enda skarpere og mer presist scorekort.

Hva er et scorekort?

Scoring er bruken av statistiske verktøy som regresjons- og korrelasjonsanalyse, i kombinasjon med historiske data, som benyttes til å forutsi en fremtidig situasjon. Variablene som best beskriver en god eller dårlig betaler i fremtiden, er basert på informasjon om historisk gode og dårlige betalere. Elementene i et scorekort kan eksempelvis være alder, nøkkeltall fra regnskapet og betalingsanmerkninger.

Hvorfor bør du velge LYNX FORETAK?

1. Større grad av segmentering i relevante undergrupper med ulikt risikobilde, gir bedre prediksjonsevne.
2. Ulike variabler benyttes og vektlegges forskjellig, avhengig av undermodell.
3. Cut-off kan settes lavere uten å øke risiko og dermed resultere i økt salg og lønnsomhet.

Rangerer kundene din

Scorekortene rangerer kundene dine etter sannsynligheten for at de kommer til å misligholde kreditt. Dette vises på en skala fra 1 til 100, hvor lav sannsynlighet gir høye scorepoeng – og høy sannsynlighet gir lave scorepoeng. Skalaen er delt opp i cut-off soner som viser om en kunde får avslag, må kontrolleres eller blir godkjent.

Cut-off

Hva som er riktig cut-off, avhenger av ønsket risikonivå. Blant annet må resultatmarginer, buffer mot tap, markedsstrategi og kjennetegn på søknadsmassen vurderes. Bisnodes analytikere kan gi råd om riktig cut-off, basert på analyser av kundeporteføljen, bruk av tabeller for risiko pr. score og avslagsprosenter.

Faren ved feil scoring

Det fins to hovedtyper feilbeslutninger man kan gjøre:

1. Å ikke gi kreditt til kunder som burde ha fått det, med det resultat at selskapet reduserer sin markedsandel.
2. Å gi kreditt til personer som ikke burde fått det, med økte tap som resultat.

Det er naturlig nok viktig å unngå tap, men det største potensialet for økt lønnsomhet ligger gjerne i økt salg, i dette tilfellet snakker vi om en redusert avslagsprosent.

Hva kjennetegner et godt scorekort?

Et perfekt scorekort ville ha identifisert alle de dårlige helt nederst på scoreskalaen. Et slikt kort finnes ikke i den virkelige verden, men gode scorekort klarer å skille ut de fleste dårlige så langt ned på scoreskalaen som mulig. I hvilken grad dette lykkes, måles ved hjelp av ulike parametre, som Gini og ROC.

Validering

Scorekortet er også utviklet med tanke på de av våre kunder som forholder seg til hele eller deler av Basel II (eller III) regelverket. Det innebærer at Bisnode foretar årlig validering av scorekortet for å dokumentere stabilitet i prediksjonsevnen for de enkelte variablene over tid.

Lynx Foretak – økt treffsikkerhet gir økt lønnsomhet.

Kontakt meg
Kari Mette Almskog
Kari Mette Almskog

Direktør forretningsutvikling
90 19 18 18
22 45 90 00
kari-mette.almskog@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode