Menu
Systemer

SAP

Skye AS og Bisnode har i samarbeid utviklet en integrasjonsmodul i SAP, som gjør det lettere å jobbe enda mer effektivt med oppdatert og relevant informasjon fra Bisnode direkte i SAP.

Integrasjonssirkel

Hva får du?

 • Markedsinformasjon
  Navn, adresse, orgnr., telefonnummer, bransjekoder, selskapsform, konsernstruktur m.m.
 • Kreditt- og økonomiinformasjon
  Kredittrating, kredittlimit, nøkkeltall fra regnskapet, betalings- og andre anmerkninger, antall ansatte m.m. 
 • Overvåksdata
  Automatisk vedlikehold av informasjon, både markedsdata og kritisk kredittinformasjon.
  Se oversikt over alle endringer i egen logg. Meld inn nye foretak til Overvåk direkte fra SAP.
 • Kombinasjon med interne data
  Kombiner eksterne data og rating fra Bisnode med intern historikk over egne kunder for best mulig beslutningsgrunnlag, og egen vurdering på betalingsvilje.

ØKT DATAKVALITET

+ ØKT EFFEKTIVITET

=ØKT RESULTAT

 • Integrasjon mot markedets beste database. Komplett oversikt på foretaks- og kredittinformasjon på foretak i Norge, Sverige og Danmark.
 • Brukere vil oppleve en enklere og mer effektiv hverdag når det er mulig å få oppdatert informasjon på alle fremtidige og nåværende kunder.
 • Integrasjonen har duplikatkontroll som hindrer duplikater i kunderegisteret.
 • Søk, identifi ser, oppdater og opprett kundekort raskt og enkelt.
 • Kreditt, markeds og økonomidata på kunder gir god innsikt og kontroll.
 • Oppdatert kundedata er til glede for salg, marked, økonomi, kundeservice og ledelsen.
 • Ta riktige besluninger basert på god informasjon og kredittanbefaling
 • Minimer dine tap
 • Enklere med effektiv kredittpolitikk
 • Motta varsler på kritiske endringer hos kunder og leverandører direkte i SAP, samt kontroller at de er sunne over tid.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jo Berner
Jo Berner

Partner Manager
93 42 87 45
jo.berner@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode