Menu
System

Microsoft Dynamics CRM

Cartagena og Bisnode har i samarbeid utviklet en modul for å gi Microsoft Dynamics CRM-brukere et enklere og mer relevant system å jobbe i - samtidig som bedriften din oppnår høyere ROI på systeminvesteringen.

Løsningen gir tilgang til:
• Søk og opprettelse av kundekort
• Kundekortinformasjon for samtlige foretak i Norge
• Kreditt og betalingsinformasjon pa samtlige foretak i Norge - viser delbedømmelser samt trafikklys for rating.Trefflister viser forskjell mellom lokale kontakter i CRM og potensielle kontakter i Bisnodes database ved hjelp av ulike ikoner.
•Grafisk fremstilling av kredittratinger fordelt på kunder

Alltid tilgjengelig
- Brukere vil oppleve en enklere og mer effektiv hverdag når alle fremtidige og nåværende kunder alltid er tilgjengelig i Dynamics CRM.

Viktig kvalitetssikring
- Kvalitetssikringen av arbeidet er vel så viktig som den rene tidsbesparelsen.
- Ved å unngå manuell registrering økes beviselig kvaliteten på informasjonen som legges inn.

Master Data Management
Automatisk oppdatering av dataene mot Bisnode sine databaser sikrer at bedriften til enhver tid har korrekt kundeinformasjon i sine databaser.

Vit mer om din kunde:
- Juridisk informasjon på kundekortet
- Egen fane for kredittinformasjon

• AAA Rating
• Kredittlimit
• Betalingsanmerkninger
• Antall ansatte
• Omsetning
• Resultat
• Med mer

Les mer her:

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jo Berner
Jo Berner

Partner Manager
93 42 87 45
jo.berner@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode