Menu

Integrasjonsløsninger

Informasjonen ditt kundesystem inneholder kan effektivisere ditt selskap ved mer effektiv arbeidsflyt, mindre risiko og bedre oversikt. Enten du jobber med økonomi, marked eller salg vil vi kunne gi deg bedre beslutningsgrunnlag. Skap orden i ditt system.

Bisnode integrasjon
Derfor bør du integrere:

Et system er ikke bedre enn sitt innhold. Det vil være avgjørende hva systemet fylles med og hvordan det blir brukt. Brukere vil oppleve en enklere og mer effektiv hverdag når alle fremtidige og nåværende kunder alltid er tilgjengelig med oppdatert informasjon.

Integrerte løsninger kan tilgjengliggjøre Bisnode kreditt-, forretnings- og markedsinformasjon for bedre arbeidsflyt og beslutninger direkte inn i ditt CRM- eller ERP-system.

Effektivitet og tilgang på relevant og god informasjon gir deg mindre risiko og et godt utgangspunkt for effektive rutiner.

En oppdatert  kunde- eller leverandørdatabase vil også øke bruken og lojaliteten til valgt forretningssystem. Informasjon som tidligere ble hentet fra flere steder kan samles i ett system og gi godt utgangspunkt for å aggregere opp data til rapporter som gir svar på nettopp det du trenger å vite
Med våre integrasjoner får alle brukere det samme utgangspunktet for å ta gode beslutninger.

SALG
Søk og identifiser selskaper i hele Norden.
Automatisk opprettelse og vedlikehold av kundekortet, både for firma og privatpersoner.
Gi riktig betalingsfrist basert på risiko

ØKONOMI
Send faktura til oppdatert og korrekt adresse.
Avdekk faresignaler på kunder som sliter med å betale for seg

KREDITT
Minimér dine tap – ta riktige beslutninger på hver enkelt kunde.

LEDELSE

Sørg for at informasjonen på dine kunder alltid er oppdatert, til glede for salg, marked, økonomi og trygghet for bedriften – utnytt potensialet i kundemassen optimalt.

Våre integrasjoner kan hjelpe deg med:

Kontaktkortdata for person eller foretak
Kredittinformasjon
Overvåking av eksisterende base
Konsernstruktur

Innholdet varierer noe for de ulike systemene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jo Berner
Jo Berner

Partner Manager
93 42 87 45
jo.berner@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode