Menu
Integrasjonspartner

Deltek

Deltek og Bisnode har i samarbeid utviklet en modul for å gi Deltek Maconomy-brukere et enklere og mer relevant system å jobbe i - samtidig som bedriften oppnår høyere ROI på systeminvesteringen.

Løsningen gir deg:

  • Kundekort informasjon for samtlige foretak i Norge
  • Kreditt og betalingsinformasjon på samtlige foretak i Norge
  • Visning av konsernstruktur, med mulighet for direkte opprettelse av nye prospekt

Alltid tilgjengelig
- Brukere vil oppleve en enklere og mer effektiv hverdag når alle fremtidige og nåværende kunder alltid er tilgjengelig i Deltek Maconomy.

Viktig kvalitetssikring
– Kvalitetssikringen av arbeidet er vel så viktig som den rene tidsbesparelsen.
– Ved å unngå manuell registrering økes beviselig kvaliteten på informasjonen som legges inn.

Master Data Management
Automatisk oppdatering av dataene mot Bisnode sine databaser sikrer at bedriften til enhver tid har korrekt kundeinformasjon i sine databaser.

Les mer her:

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jo Berner
Jo Berner

Partner Manager
93 42 87 45
jo.berner@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode