Menu
Tilbake
Organisasjon

Bisnode-konsernet

Konsernet er inndelt i fire geografiske områder, hvor Bisnode tilbyr hovedtyngden av sine løsninger innen kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon.

4 GEOGRAFISKE REGIONER

1. Nordic (Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige)
2. BeNeFra (Belgia, Frankrike og Nederland)
3. DACH (Sveits, Tyskland og Østerrike)
4. Sentral- og Øst-Europa (Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Polen, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn)

BISNODE ER I FORANDRING

Vi omorganiserer i Bisnodekonsernet. Hensikten med omorganiseringen er at vi skal samle vår kompetanse og skape et mer enhetlig Bisnode, slik at våre kunder skal kunne ta del i den ekspertisen som fins i hele konsernet. Se på oss som det samme foretaket du kjenner fra før, bare med flere sider å oppdage og dra nytte av.

Dette kommer i første omgang til å skje ved at vi flytter virksomhet i noen selskaper til andre Bisnode-selskaper, hvor vi samler virksomheten i større enheter. Dette kommer ikke til å påvirke noen produkter eller tjenester. 

ENDRINGER I 2013:

- Dun & Bradstreet Norway ble Bisnode D&B
- AAA Soliditet ble Bisnode Credit
- DirektMedia Campaign ble Bisnode Campaign
- Matchit ble Bisnode Matchit

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode