Menu
Om Bisnode Dun & Bradstreet

Velkommen til Bisnode D&B

Velkommen til D&B og til vår database med mer enn 260 millioner selskaper i over 200 land. Vi kan hjelpe deg med å ta raske og sikre beslutninger hele døgnet.

Bisnode Dun & Bradstreet

All informasjon du trenger
Det er enkelt å søke i vår globale database for å finne den informasjonen du trenger:
D-U-N-S®-nummer, rating og scoringtabeller – eller løsninger som kan hjelpe deg og din bedrift innen Risk Management, Supply Management, Master Data Management, Compliance, og Sales & Marketing.

Enklere å analysere risiko og muligheter
Vi hjelper deg med å oppnå suksess internasjonalt. Mange av våre kunder søker nye muligheter på det globale markedet, et marked som nå er mer tilgjengelig for deg enn noen gang tidligere. Vi er stolte av vår globale database, som gjør at du kan finne informasjon om 65 millioner flere selskaper enn du kunne i 2005. Dette gjør det enklere for deg å analysere risiko og muligheter ved å gjøre forretninger med selskaper, ikke bare i viktige lokalmarkeder, men også i vekstmarkedene i Asia og Øst-Europa.

Vi står til din tjeneste
Vi drøfter gjerne hvordan du kan få mest mulig ut av vår database, enten dine beslutninger dreier seg om daglige avgjørelser eller overordnede strategier. Vi ser frem til å hjelpe deg og din bedrift med å redusere tapene, maksimere fortjenesten – og å beskytte deg mot å bli innblandet i hvitvasking av penger.

Vår visjon

Vi skal gi norske selskaper som handler på tvers av landegrensene den mest korrekte og oppdaterte forretningsinformasjonen de trenger for å ta riktige beslutninger, enten fokuset er på å minimere tap eller å finne og utvikle kunder. Varige kunderelasjoner skapes gjennom en kombinasjon av riktige kilder, presist analysearbeid og pålitelig informasjon levert i tilgjengelige kanaler.

Vår historie

Bisnode Dun & Bradstreet

DE FØRSTE ÅRENE
1841

D&Bs historie går tilbake til 20. juli 1841, da Lewis Tappan åpnet Mercantile Agency i New York City.

På den tiden var det, som i vår tid, et element av risiko ved å gjøre forretninger med selskaper i andre deler av landet. Mercantile Agency tilbød sine kunder trygghet ved å gi informasjon om nye forretningspartnere.

1849
Tappan overlot Mercantile Agency til kontoristen Benjamin Douglass. Han utnyttet utviklingen i amerikansk transport til å etablere kontorer over hele landet, for å kunne samle inn data og levere disse til hovedkontoret i New York.

Douglass startet også med opplæring innen kredittopplysning. Å arbeide med kredittopplysning var respektabelt og ga innsyn i god forretningsskikk. Fire amerikanske presidenter var blant dem som fikk seg et navn innen kredittopplysning: Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Grover Cleveland og William McKinley.

Samme år stiftet rivalen John M. Bradstreet sitt selskap i Cincinnati, Ohio.

1859
Benjamin Douglass overlot Mercantile Agency til sin svoger, Robert Graham Dun. Under nytt navn, R. G. Dun & Company, fortsatte Dun den utrettelige ekspansjonen til Douglass. I løpet av de neste 40 årene utvidet Dun byrået til å omfatte hele USA. Etter hvert ble virksomheten også internasjonal.

1933
Den store depresjonen tidlig på 1930-tallet satte en stopper for tiår med rivalisering, da R. G. Dun og Bradstreet Companies fusjonerte for å danne D&B. Hjernen bak fusjonen var Duns administrerende direktør, Arthur Whiteside. Med sine fremragende diplomatiske evner fikk han ikke bare i stand en avtale med firmaets største konkurrent, men ledet også D&B ut av den store depresjonen og inn i informasjonstidsalderen.


D&B I MODERNE TID

1960-årene
Den raske utviklingen av data- og kommunikasjonsteknologi i etterkrigstiden har vært sentral for D&Bs vekst. Whitesides etterfølger, J. Wilson Newman, erkjente at D&B måtte ta risiko og øke utvalget av produkter og tjenester. Som et resultat av dette ekspanderte D&B dramatisk.

I 1963 ble nummersystemet Data Universal Numbering System (D-U-N-S®-nummer) innført. Dette brukes for å identifisere bedrifter for dataprosessering. D-U-N-S®-nummer har vært så vellykket at systemet har blitt en verdensstandard for å identifisere bedrifter.

1970-årene
På 1970-tallet la D&B alle sine data over på datamaskiner. Man kunne analysere kategorier av informasjon på en helt ny måte – og levere informasjon til kundene raskere og mer økonomisk.


D&B I DET NYE ÅRTUSEN
I de senere årene har D&B gjennomgått en periode med omstrukturering, for å strømlinjeforme virksomheten til et mindre, mer konsentrert selskap. D&Bs kjernestrategi er å opprettholde veksten ved å fokusere på Internett. En helt ny generasjon av produkter og tjenester er utviklet. Disse gir kundene nye, spennende muligheter og direkte tilgang til informasjonen i vår database.

Unik kvalitet og pålitelighet
Vår database vokser hver dag. Vi har forretningsinformasjon om mer enn 260 millioner bedrifter i over 200 land, med 1,5 millioner oppdateringer pr. dag. Våre data har derfor en unik kvalitet og pålitelighet.

Vår fremste oppgave er å levere de dataene du trenger når du trenger dem, og uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

En del av Bisnode-konsernet
I dag er Bisnode D&B – sammen med D&B-selskaper i 10 andre europeiske land – en del av Bisnode-konsernet, som er den største partneren i D&Bs strategiske nettverk. Bisnode er en av Europas største leverandører av digital forretningsinformasjon, både bedrifts- og forbrukerinformasjon. Bisnodes visjon fokuserer på å hjelpe bedrifter å finne, beholde og å utvikle kunderelasjoner.

Les mer her:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode