Menu
En verden full av informasjon

BESLUTNINGSTAKERE DRUKNER I INFORMASJON

Hver dag skapes det enorme mengder data av privatpersoner, organisasjoner og foretak. Faktum er at 90 prosent av verdens data er generert i løpet av de siste to årene

Enorme datamengder

- Det gjøres 1 milliard Facebook-oppdateringer
- Det sendes 400 millioner tweets
- Det sendes 354 miliarder jobbmail

...hver dag i 2013! 

Og det kommer mer...

Datamengden kommer til å fordobles hvert annet år frem til 2020.

Man skulle tro at all denne informasjonen gjør det lettere for mennesker som skal ta beslutninger. Men mye tyder på at det er tvert om. For det er vanskelig å finne akkurat det man søker. Og det er enda vanskeligere å vite om det man til slutt finner, virkelig stemmer.    

Det er her Bisnode kommer inn i bildet. For der noen ser utfordringer og begrensninger, ser vi ubegrensede muligheter til å hjelpe våre kunder til å ta neste steg i beslutningsprosessen. De har mye å vinne på å samarbeide med oss og benytte våre beslutningsunderlag i stedet for masseinformasjon, som ofte ikke er til å stole på.

I Bisnode benytter vi data av høyeste kvalitet. Vi har også kunnskapen som kreves for å kombinere denne med våre kunders data – og å få frem informasjon som ellers ville være umulig å finne. Med vår analytiske kompetanse kan vi tidlig oppdage nye trender, mønstre og forbrukeradferd. Vi kan levere fakta, svar og innsikt som man virkelig kan stole på.

Vi kan kort sagt sørge for at mennesker får eksakt de beslutningsgrunnlagene de trenger for å lykkes. Og vi kan se til at disse integreres i den daglige arbeidsflyten, at de presenteres i rett tid, på rett enhet og på en måte som er tydelig og enkel å forstå.

INFORMASJON I TALL

- I 2012 økte den totale mengden data i verden til 2,7 zettabyte
- 90 % av verdens data er skapt de siste to årene
- Datamengden kommer til å fordobles annethvert år frem til 2020
- 0,5 % av verdens data analyseres
- 94 % av kunnskapsarbeidere i USA har kjent at informasjonsmengden paralyserer dem
- 65 % av arbeidstakerne i Storbritannia synes at datamengdene de tar imot, påverker jobben negativt 

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode