Menu
Tilbake
Hvordan vi ser det

UTEN SPØRSMÅL OG SVAR, SÅ VIL VERDEN STOPPE OPP

Store og små spørsmål eksisterer i alle selskaper, organisasjoner og forretningsområder. Spørsmål som krever oppmerksomhet og gode svar før du kan ta en avgjørelse og sette i gang effektive tiltak.

Dette er vår drivende kraft i Bisnode. Det å hjelpe mennesker å finne det riktige svaret. Vi er linken mellom all eksisterende informasjon og innsikten mennesker trenger for å ta kloke beslutninger.

Bisnode har ca 2400 ansatte i 18 europeiske land. Investeringsselskapet Ratos eier 70 % av Bisnode og de resterende 30 % er eid av Bonnier.

 KONSERNET ER DELT INN I TRE GEOGRAFISKE REGIONER

  • Sverige
  • DACH (Tyskland, Østerike, Sveits)
  • Internasjonale markeder (Danmark, Finland, Norge, Belgia, Polen, Ungarn,
    Tsjekkia, Slovakia, Sør-europa).

 DETTE ER VÅRE KUNDER

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode