Menu
Stillinger

Ulike stillinger i Bisnode

Vi mener det er viktig med mangfold, det er mye dette som gjør Bisnode til et unikt foretak. Vi trenger medarbeidere til en lang rekke yrker. Du skal ha din egen personlighet, men det er viktig at du er åpen og tror på vårt løfte til våre kunder: Å gjøre det mulig for dem å ta smarte beslutninger.

Du finner et antall ulike yrkesroller hos oss. I store trekk handler det om fire ulike kategorier: Selgere, analytikere, IT og forretningsstøtte. Uansett hvilket område du jobber på, fyller du en sentral funksjon hos Bisnode. Alle er like viktige. Kort fortalt ser rollene slik ut:

SELGER

Som selger i Bisnode er du vårt ansikt utad. Du er den som først møter våre kunder og får ta del i de spørsmålene de trenger svar på. Det kreves derfor at du er lydhør og fleksibel. Og at du har talent til raskt å koble kundenes spørsmål til Bisnodes store evne til å gi svar. Vi arbeider bredt innenfor salg – du kan jobbe med kundesupport, som inneselger, account manager eller som key account manager.

ANALYTIKER

Som analytiker i Bisnode arbeider du med finne kjernen i vårt tilbud: Svar. Du jobber iherdig med å foredle og analysere data , som du siden omdanner til innsikt som våre kunder kan benytte for å ta smarte beslutninger.

UTVIKLER

I Bisnode jobber vi med å ta digital foretningsinformasjon til et nytt nivå. Derfor trenger vi talentfulle mennesker som har evne til å se nye muligheter – uansett om det handler om å integrere systemer på nye plattformer, automatisere beslutningsprosesser eller finne innovative måter å presentere innsikt på til våre kunder.

FORRETNINGSSTØTTE

I alle våre 19 land backes Bisnodes operative virksomhet opp av våre forretningsstøttende funksjoner: Økonomi og Finans, Marked og IT, Forretnings- og Produktutvikling samt HR. Vi jobber sammen, over landegrensene, for å utvikle vår virksomhet og våre prosesser. Fordi vi vet at vi opptrer smartere sammen.  

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jannicke Martinsen
Jannicke Martinsen

HR-ansvarlig
41 90 14 90
22 45 90 07
jannicke.martinsen@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode