Menu
Om Bisnodes løfte og ambisjoner

UTEN SPØRSMÅL OG SVAR STOPPER VERDEN

Det fins små og store spørsmål innenfor alle foretak, organisasjoner og virksomheter. Spørsmål som krever oppmerksomhet og korrekte svar før man kan ta beslutninger og handle med kraft.

Det er dette som er vår drivkraft i Bisnode: Å hjelpe mennesker å finne svar. Vårt foretak er fylt av mennesker som er nyfikne, åpne og drevne. Mennesker som i sine ulike yrker brenner for én eneste sak: Å være bindeleddet mellom all informasjon som fins og den innsikten våre kunder trenger for å ta smarte beslutninger. 

BISNODES ETISKE RETNINGSLINJER I KORTHET

Samfunnet vårt er avhengig av at informasjon og kunnskap kan flyte fritt. Her har Bisnode en nøkkelrolle. Arbeidet vårt fører med seg både ansvar og forpliktelser som berører individets behov for integritet.

Vi handler etter følgende prinsipper:

• Vi veier alltid allmennhetens interesser opp mot individets behov for personlig integritet.
• Vi forsikrer oss om, så langt det er mulig, at informasjonen vi samler inn er korrekt, relevant og aktuell.
• Vi tar kontinuerlig forholdsregler for å hindre spredning av informasjon til aktører som ikke lever opp til Bisnodes prinsipper.
• Vi lar ikke kortsiktig gevinst gå foran vår respekt for menneskers privatliv.
• Vi vurderer og svarer på alle synspunkter og meninger som gjelder vår håndtering av integritetsspørsmål. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jannicke Martinsen
Jannicke Martinsen

HR-ansvarlig
41 90 14 90
22 45 90 07
jannicke.martinsen@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode