Menu

Grufman Reje har blivit BISNODE

Grufman Reje är sedan mars 2014 en del av Bisnode, ett företag som omvandlar data till beslut och insikter över hela Europa. Som Bisnode fortsätter vi att arbeta med frågor som rör tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet. Simplermetoden, vår unika metod för näringslivsanalys, ges nu möjligheter till ännu större utveckling.

Med sammanslagningen kombinerar vi vass analys med strategisk rådgivning och får aggregerade näringslivsstudier med hög träffsäkerhet.

Kontaktpersoner:
Anna Löfmarck, anna.lofmarck@bisnode.com, Håkan Wolgast, hakan.wolgast@bisnode.com,  
Jan Fineman, jan.fineman@bisnode.com, Mats Svensson, mats.svensson@bisnode.com
Magnus, Johansson, magnus.johansson@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode