Menu
Portfolio Manager

Global Porteføljeanalyse på kunder

Portfolio Manager er et webbaseret værktøj til strategisk porteføljeanalyse. Ved at kombinere din virksomheds tilgodehavender med Bisnode D&B data, får du et samlet overblik over risici og muligheder hos dine kunder.

Få de svar, som giver det bedste beslutningsgrundlag

Bisnode D&B's Portfolio Manager giver svar på:

 • Hvordan er risikofordelingen på min portefølje?
 • Hvor er mine største risici?
 • Hvor er mine største muligheder?
 • Hvor sandsynligt er det, at mine kunder betaler til tiden?
 • Hvad er min totale risiko inden for samme koncern?
 • Hvordan ændrer mine tilgodehavender sig over tid?
 • Hvor mange penge risikerer jeg at miste inden for de næste 12 måneder?

Strategisk porteføljeanalyse, global version

Portfolio Manager er et værktøj, der indeholder informationer om virksomheder i hele verden. Ved at samkøre dine debitorinformationer med vores database, kan du få et billede af risikoen i debitorporteføljen. Løsningen er global, da vi har informationer om mere end 200 mio virksomheder i 240 lande.

Rapporter om ændringer hos dine kunder

En månedlig rapport fra Bisnode D&B med ændringer hos dine kunder giver dig mulighed for at risikovurdere kunden på ny. Får du brug for mere dybdegående informationer på baggrund af oplysningerne i rapporten, kan du trække en kreditrapport med uddybende information.

Analyser med Portfolio Manager

Der kan genereres forskellige analyser inden for følgende områder:

 • Risikoanalyse: Beregning af forventet tab på debitorer i porteføljen inden for de næste 12 måneder
 • Billede af risikofordeling i porteføljen: Visning af hvem, som udgør størst sandsynlighed for tab eller sen betaling
 • Koncernanalyse: Total eksponering pr. koncern og beregning af forventet tab pr. koncern. Visning af hele koncernen for at afdække nye salgsmuligheder
 • Segmenteringsanalyse: Fordeling vist på risikoklasse, Fordeling vist på geografisk region, Fordeling vist på branche, Fordelinger på f.eks. samhandelsaftaler, størrelse på kunder, hvor gamle tilgodehavenderne er etc.
 • Ændringsrapporter: Månedlig rapport om ændringer hos kunder i porteføljen
 • Forfaldne fordringer: Mulighed for at vise aldersfordeling på tilgodehavender
 • Udnyttelse af kreditmax:Visning af hvordan kreditmax udnyttes i forhold til tilgodehavender på kundeniveau eller risikogrupper
Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Kontakt
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode