Menu
En verden af information

Beslutningstagere drukner i information

Hver dag skabes enorme mænger af data af privatpersoner, organisationer og virksomheder. Fakta er, at 90% af verdens data er blevet genereret i løbet af de seneste 2 år.

Man skulle tro, at denne information gør det lettere for folk at tage beslutninger. Men meget peger på, at det er præcis modsat. For det er svært at finde præcist det, man søger. Og det er endnu sværere at vide, om det, man til sidst finder, er korrekt.

Det er her, Bisnode kommer ind i billedet. For hvor nogle ser udfordringer og begrænsninger, ser vi ubegrænsede muligheder for at hjælpe vores kunder til at tage det næste skridt i deres beslutningsproces. De har meget at vinde på at samarbejde med os og anvende vores beslutningsstøtte istedet for masseinformation, som gange ikke er pålidelig.

Hos Bisnode anvender vi data af højeste kvalitet. Vi har den viden, der kræves for at kombinere den med vore kunders data og dermed få den information, som ellers kan være svær at finde. Med vor analytiske kompentece kan vi tidligt opdage nye trends og mønstre. Vi kan levere fakta, svar og indsigt, som er valideret.

Vi kan kort sagt hjælpe med, at mennsker får præcist de beslutningsgrundlag, der behøves for at lykkes. Og vi kan kan hjælpe med at integrere disse i de daglige arbejdsrutiner, præsentere dem i rette tid og på rette sted, således at de er enkle og tydelige at forstå.

Information i tal

  • I 2012 er den totale mængde data i verden 2,7 zettabyte
  • 90 % af verdens data er skabt i løbet af de seneste 2 år
  • Datamængden kommer til at fordobles hvert andet år frem til 2020
  • Kun 3 % af verdens data er kodet
  • 0,5 % af verdens data analyseres

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode