Menu
Q8

KREDITVURDERING GIVER VORES KUNDER EN MERE FAIR BEHANDLING

Q8 er en af de store aktører i oliebranchen. Kreditchef Nick Larsen siger, at Bisnodes kreditvurdering er et væsentligt element i at sikre de gode kunder mod at skulle betale for tab på de dårlige betalere.

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S er blandt de største danske olieselskaber. Selskabet havde i seneste regnskab en bruttoomsætning på knap 12 mia. kr., hvoraf 6,2 mia. kr. var afgifter og moms. "Dermed kan det mærkes, hvis vi i vores portefølje har erhvervskunder, der ikke er i stand til at betale deres regninger," siger kreditchef Nick Larsen.

Q8, der med de øvrige selskaber i medlemsorganisationen Energi og olieforum står for 45 procent af den danske energiforsyning, har i en årrække samarbejdet med Bisnode. Virksomheden omfatter bl.a. 150 Q8 servicestationer, 93 F24 automatanlæg og 32 International Diesel Service anlæg.

"Den generelle økonomiske afmatning har betydet, at den ekstraordinære fokus på udviklingen i sidste regnskabsår har resulteret i en tilfredsstillende reduktion af tab på grund af betalingsstandsninger og konkurser. Dette fokus samt den positive volumenudvikling inden for dele af industrien har bevirket, at vi kommer ud af regnskabsåret med et meget tilfredsstillende resultat og en økonomisk stærk og stabil kundebase," hedder det bl.a. i selskabets seneste årsrapport (2010/11).

Q8 har i sin portefølje en bred vifte af i tusindvis af danske virksomheder, og de kreditvurderes løbende ud fra en række forskellige parametre, herunder, om de har en AAA, AA, A, B eller C-rating – fra "Højeste kreditværdighed" til "Kredit frarådes". "Det har været bekymrende, at antallet af konkurser er steget markant under finanskrisen. Noget har vi kunnet forudse og noget er kommet ud af den blå luft. Derfor har det været vigtigt løbende at få vurderinger og at være i en løbende dialog med Bisnode, så vi har det bedste materiale at risikovurdere ud fra," siger Nick Larsen.

Et godt filter

Q8 er som alle dynamiske virksomheder i marked for at fastholde de eksisterende kunder og sikre sig nye kunder. "Vi er i løbende kontakt med de eksisterende kunder om bl.a. kreditrammer og betalingsbetingelser. Når vi skal have nye kunder, bruger sælgerne som udgangspunkt den enkelte virksomheds kreditrating. Hvis de er i tvivl, undersøger vi i kreditafdelingen, hvad der er belæg for at tilbyde den pågældende kunde. På den måde har vi et godt filter, der tilsikrer både kunden og os de bedste samhandelsbetingelser," siger Nick Larsen.

Gode kreditrammer

Finanskrisens indtog har gjort, at bankerne er blevet mere påpasselige med at låne ud til virksomheder. Det er en af grundene til, at der er kommet mere fokus på hvornår og hvordan, der skal ydes kredit til en kunde.

"Den udvikling er vi opmærksomme på. Netop derfor er vi ekstra påpasselige og bruger alle de informationer, vi kan komme i besiddelse af, når vi skal vurdere forhold som betalingsevne og betalingsadfærd. Vi er ret følsomme overfor denne kreditfastsættelse, fordi vi - hvis en virksomhed går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheder - kan risikere store tab," fortæller Nick Larsen.

Q8 samarbejder løbende med Bisnode om at udbygge vurderingerne. "Selv om nogle brancher har været hårdt ramt af effekten af finanskrisen, har de enkelte virksomheder klaret sig meget forskelligt. Derfor er det vigtigt, at vi har værktøjer, der sikrer, at der kan argumenteres for vores kreditvurderinger og at de af kunderne opfattes som fair," konkluderer Q8s kreditchef Nick Larsen.

Q8 er en del af Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, som er blandt de største danske olieselskaber.

 

Læs mere om Q8:

www.q8.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode