Menu
ICT Logistics

Tab på debitorer kan måles i promiller

At drive en speditionsvirksomhed i ni lande med en omsætning på godt 400 mio. kr. og være selvfinansierende kræver en stærk styring. ICT Logistics A/S bruger Bisnode's Nordic Business Key. ”Vi har stort set ingen tab på debitorer,” siger direktør Leif Pedersen, der også bruger AAA-ratingen aktivt.

"Vores tab på debitorer kan måles i promiller. Med en omsætning i et niveau på 400 mio. kr. er det største tab, vi har haft på en debitor, 350.000 kr. En af årsagerne er en stærk styring, og til det bruger vi bl.a. Bisnode's Nordic Business Key," siger direktør Leif Pedersen, ICT Logistics A/S.

ICT Logistics A/S er en logistik – og transportvirksomhed med speciale i transport og logistikløsninger mellem Vesteuropa, Nordamerika, Rusland, CIS, Baltikum og Centraløsteuropa. Virksomheden blev grundlagt i 1997 og har i dag 110 medarbejdere fordelt på kontorer i ni lande. Derudover er virksomheden repræsenteret ved agenter i de øvrige lande.

"ICT Logistics A/S råder over mere end 600 trailere af forskellige typer. Herudover tilbyder vi jernbanetransport i togvogne eller containere, pramtransport, projekt– og fabriksflytninger samt dedikerede løsninger inden for konfektion, energi, olie, gas, farligt gods og landbrug," fortæller Leif Pedersen.

Virksomheden har samarbejdet med Bisnode stort set siden starten, og den benytter også Bisnode's ratingsystem.

"Man må hjem til konen om aftenen, selv om der har været kontroverser om morgenen: Vi har haft C- og B-ratings i starten, men vi har over tid arbejdet målrettet mod at sikre, at vore økonomiske nøgletal har substans på et højere niveau. Dette har medført, at vi er blevet ratet A, AA og de sidste 12 gange AAA, hvilket vi bruger aktivt i vor markedsføring bl.a. via vores hjemmesider. Denne rating har stor betydning, når vi samarbejder med store koncerner, især i udlandet."

Stringent drevet
ICT Logistics A/S drives stringent, og Bisnode's værktøjer bruges til at vurdere kunder og kundepotentiale.

"Det er jo interessante tider, vi lever i, og derfor er det spændende og nødvendigt at følge med i, hvorledes de forskellige brancher udvikler sig. Det gør vi bl.a. på basis af Bisnode's månedlige analyse "Danske virksomheders kreditværdighed" og naturligvis gennem den løbende opdatering af vurderingen af de forskellige virksomheder, vi har som kunder eller kan få som kunder. Det hjælper os til at drive en rationel forretning," siger Leif Pedersen.

Virksomheden, der lige har åbnet kontor i Hviderusland, beskæftiger 25 medarbejdere i Danmark.

"Vi har et betydeligt fokus på at være selvfinansierende og sætter ikke nye aktiviteter i gang, før vi har pengene til det. På den måde skal vi ikke spørge nogen om noget, og det giver os en større handlefrihed i forhold til markedet og til kunderne," siger ICTs direktør.

Han er glad for de gode relationer til Bisnode. "Vi bruger værktøjerne dagligt. Skal vi et spadestik dybere, får vi også hurtigt de efterspurgte informationer. Det siger sig selv, at vi er tilfredse, når tabene på debitorer kan måles i promiller," konstaterer Leif Pedersen.

 

Læs mere om ICT Logistics:

www.ict-as.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode