Menu
Pressemeddelelse

Virksomheder strømmer til hovedstadskommuner

Kommuner i hovedstadsområdet topper en ny liste over tilvæksten af virksomheder siden sidste kommunalvalg i 2009. Modsat er det småt med virksomhedsåbninger i yderkommunerne. Det viser en ny analyse foretaget af Bisnode Market.

Kandidater til kommunalvalget d. 19. november kæmper i disse dage om at komme med forslag til, hvordan netop deres kommune tiltrækker flere virksomheder. Nye tal viser nu, at kommunerne i hovedstadsområdet siden sidste valg i 2009 har været bedst til netop denne manøvre.

En ny analyse foretaget af Bisnode Market op til kommunalvalget d. 19. november viser nemlig, at virksomhederne siden sidste kommunalvalg er valgfartet til kommuner i hovedstadsområdet, mens det er småt med virksomhedsåbninger i yderkommunerne.

"At tiltrække virksomheder er altafgørende for kommunerne, hvis de vil sikre penge i
kommunekasserne. De her nye tal viser med alt tydelighed, at især kommunerne omkring København har formået at tiltrække virksomhederne siden sidste kommunalvalg i 2009", siger Bo Rasmussen, Business Unit Director hos Bisnode Market.

Analysens tal er fremkommet ved at fratrække antallet af virksomheder, der er fraflyttet kommunen, fra antallet af virksomheder, der er flyttet til kommunen. Således er analysens tal et udtryk for den nettotilvækst af virksomheder, som kommunerne har oplevet siden sidste kommunalvalg i 2009.

Virksomheder valfarter til Albertslund

Albertslund er den kommune, der netto har oplevet den største tilflytning af virksomheder. Nettotilflytningen er på 12 procent her. Resten af pladserne i top fem indtages af Vallensbæk, Hørsholm, Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner.

Modsat ser det småt ud med nye virksomheder i en række yderkommuner siden sidste valg. I Læsø og Mariagerfjord kommune ses en nettofraflytning af virksomheder, mens der i Morsø, Fanø og Bornholm kommuner, der udgør resten af bund fem, ses små nettostigninger på under en procent.

"Ifølge vores analyse er der store forskelle på hovedstadskommunerne og yderkommunernes evner til at tiltrække virksomhederne. Et positivt resultat i vores analyse er dog, at vi faktisk kun ser et fald i antallet af virksomheder i to kommuner siden kommunalvalget i 2009. Resten har oplevet tilvækst – dog i lille omfang i en
række yderkommuner og i stort omfang omkring København", siger Bo Rasmussen, Business Unit Director hos Bisnode Market.

Download

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode