Menu
Pressemeddelelse

Sunde virksomheder er klar til vækst

Det går godt med kreditværdigheden i dansk erhvervsliv – især i Fremstillingsbranchen. Hotel og turistbranchen er fortsat presset. Det er konklusionen på en analyse af danske virksomheders kreditværdighed siden starten af 2014, viser en ny analyse fra Bisnode.

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen går ifølge planen i gang til næste år. Det skal bygges af konsortier, men flere danske fremstillingsvirksomheder gør sig forhåbninger om at byde på underopgaver. De danske fremstillingsvirksomheder er ikke blot fagligt dygtige og klar til at smøge ærmerne op. De seneste økonomiske nøgletal underbygger derudover, at de danske fremstillingsvirksomheder er godt rustede økonomisk. Ifølge en analyse fra Bisnodes afdeling for kreditanalyse har Fremstillingsbranchen, sammen med Råstofindustrien, oplevet den største fremgang i antallet af AAA-ratede virksomheder i august måned.

Analysen er gode tegn for den samlede danske økonomi ifølge Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode:

”Råstofudvindingsbranchen og Fremstillingsbranchen er de brancher, der har oplevet den klart højeste tilgang af kreditværdige virksomheder i august måned sammenlignet med året før. Fremstillings-branchen er et blandt flere vigtige pejlemærker for den samlede tilstand i det danske erhvervsliv, så det er gode tegn. Samtidig ser vi, at den overordnede risiko ved samhandel er faldet de seneste 12 måneder. Alle brancher med undtagelse af El-, gas- og fjernvarmestyring og Offentlig forvaltning har oplevet en stigning i andelen af AAA-ratede virksomheder.”

Analysen viser også, at kreditværdigheden har været generelt stigende i langt de fleste brancher, og at der har været et fald i antallet af konkurser. I de enkelte rating kategorier faldt andelen af AA-ratede og AAA-ratede virksomheder lidt i august måned. Tilsammen repræsenterer disse to bedste rating kategorier 38,8 % af alle ratede virksomheder. Det er en mindre tilbagegang hen over sommeren, men fortsat på et højt niveau. De A-ratede virksomheder udgør 36,1 %. I den anden ende af skalaen er de C-ratede virksomheder, hvor kredit frarådes, faldet fra 16,6 % til 16,1 % i forhold til året før.

Hotel og turistbranchen er fortsat presset

De samlede tal for dansk erhvervsliv ser altså gode ud, men inden for de forskellige brancher ses dog fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Således var der en stigning inden for Kultur, forlystelser og sport i august måned på knap 2 % i forhold til sidste år i den mest risikofyldte rating kategori til cirka 28 %. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomheder topper fortsat med den højeste andel af C-ratede virksomheder på knap 35 % af virksomhederne, men har dog lige som de resterende brancher oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder i forhold til august måned sidste år.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

”Hotel og turistbranchen har stadig en stor andel af B og C-ratede virksomheder, og de er fortsat pressede. Når vi ser på udviklingen i løbet af 2014 kan vi dog se, at danske virksomheder har oplevet en generel forbedring i kreditværdigheden. Samlet set er andelen af AA og AAA-ratede virksomheder i august måned steget fra 36,8 % til 38,8 % i forhold til sidste år. Ligeledes faldt den samlede andel af B og C-ratede virksomheder med 1,3 % til 25,1 % i samme periode. Den overordnede temperaturmåling på danske virksomheders kreditværdighed er derfor positiv.”

Download

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode