Menu
Datakvalitet

Sådan øger du kvaliteten af dine kundedata

Hvorfor er god datakvalitet så vigtig? Og hvordan opnår din virksomhed den bedst mulige datakvalitet?


Derfor er datakvaliteten så vigtig

Fordi dataene i din kundebase er nøglen til gensalg og mersalg. En virksomheds største værdi er kundedatabasen. Gode kundedata giver et godt beslutningsgrundlag.
I kundedatabasen ligger mulighedene for god kommunikation med kundene – og
dermed salg.

Datakvalitet er også vigtig for at sikre korrekt distribution af varer/tjenester og ikke mindst: Fakturering og indkræving af udestående.

KVALITETSDATA GIVER ØGET SALG

Med kvalitetsdata kan du også vinde kunder tilbage, og der ligger desuden utrolige muligheder for indsigt: Hvem er mine kunder, hvad er potentialerne, hvor kan jeg lettest sælge mere? Der er intet, der er mere lønsomt end tilfredse kunder.

DATAKVALITETEN ER IKKE GOD NOK HVIS:


Førstegangsregistreringen er fejlagtig eller mangelfuld.Ændringer bliver ikke opfanget.Selskabet har flere databaser, som ikke snakker godt sammen.


Vigtigt: Kontinuerlig ajourføring. Det er vigtigt med et ensartet kundebillede.

Sådan forbedrer du datakvalitet

Kvalitetssikring af kontaktdata indebærer, at virksomheden har gode rutiner, som sørger for at man altid leverer "korrekt kvalitet". På den måde opnår man også et optimalt forhold mellem egne omkostninger og ydeevne. Dette er måske en af de vigtigste succesfaktorer for at opnå god datakvalitet.

10 Tips -  få kontrol over dine data

 

Forstå hvorfor og hvordan datakvaliteten påvirker virksomheden.

Evaluer dagens informationsflow mod hvordan du tror, den vil være i fremtiden.

Retfærdiggør datakvalitetens betydning op imod ressourcebrug.

Udarbejd og etabler regler og rutiner for virksomhedens datastandard.

Sørg for at data hentes fra, og "benchmarkes" mod, pålidelige kilder.

Integrer et fælles værktøj til, hvordan data samles ind i virksomheden.

Etabler kvalitetsmål for hvert datasæt.

Etabler et ensartet databillede pr. kunde.

Etabler metoder til at opdatere data i fastsatte perioder.

Pas på at kravene til datakvalitet ikke bliver statiske, men følger virksomhedens udvikling.


En datavask giver overblik

De største fejl, når det gælder datakvalitet, og konsekvenserne dette medfører, er som regel ikke så synlige. Kundene ser det derimod tydeligt. Er du i tvivl, om databasen trænger til opdatering, eller undrer du dig over hvilke muligheder, som ligger i dine kundedata: Gennemfør en datavask.

Bisnode har værktøjerne

Vi analyserer og vasker den information, du sender til os. Datavasken foretages op imod vores nordiske database. Du får du en fil tilbage med information omkring, hvor vi har identificeret korrekte data, dubletter og inaktive virksomheder.

Når vi vasker, kobler vi samtidigt din virksomhed til et D&B D-U-N-S® Number, som gør det nemt at spore virksomheden i fremtiden. Alle virksomheder i vores databaser har dette nummer, som er den eneste nøgle til global standardiseret information. Dette unikke globale virksomhedsnummer muliggør linking af koncernforhold.

Aldrig 100 procent

Når Bisnode har gennemført en vask, kan datakvaliteten regnes ud i procent – og vi kan også angive niveauøgningen i kundens database. Én ting er alligevel sikkert: Datakvaliteten vil aldrig være 100 procent. Efter bare én uge falder kvaliteten, og endnu mere efter en måned. At vaske om og om igen er ikke nogen god løsning. Løsningen er kontinuerlig ajourføring.

Ønsker du at forbedre kvaliteten af dine kundedata?

Kontakt os på telefon 36738184 for mere information.

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Business Support
+45 3673 8184
business.support@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode