Menu
Rusland

Mere åbenhed i Rusland

Nu er antallet af regnskaber fra Rusland tredoblet grundet ændringer i lovgivningen.

Antallet af tilgængelige regnskaber i Rusland er tredoblet siden en ændring i lovgivningen, der trådte i kraft den 1. Januar 2013.

Det betyder at der nu er langt mere finansiel information tilgængeligt på de mindre virksomheder i Rusland og totalt set betyder vores partnerskab med D&B at der nu er mere end 1,500,000 millioer virksomheder tilgængelige med regnskabstal.

 14. november 2013 kunne CPR-kontoret på www.cpr.dk meddele, at kravene for brug af CPR ville blive ændret således, at opslag i CPR i forbindelse med digital selvbetjening på en offentlig tilgængelig hjemmeside, f.eks. en nethandel, kun måtte kunne initieres af brugere/kunder, som forinden var autentificeret ved hjælp af NemID, og hvor pågældendes personnummer var blevet verificeret via Nets’ PID-CPR Match.
 
Ændringen af CPR´s vilkår ville træde i kraft tre måneder efter, at Digitaliseringsstyrelsen havde lanceret NemID på mobile platforme, hvilket forventedes at ske den 1. juli 2014.
 
NemID er planmæssigt lancereret på mobile platforme den 1. juli 2014, hvorfor vilkårene for anvendelse af CPR ændres med virkning fra den 1. oktober 2014.
 
Følgende indsættes i vilkårene:
 
”Anvendes adgangen til CPR i forbindelse med en selvbetjeningsservice på en offentlig tilgængelig hjemmeside, skal kunden sikre, at brugere af denne selvbetjeningsservice kun kan initiere opslag i CPR efter at være blevet autentificeret med NemID, ligesom pågældendes personnummer skal være verificeret via Nets’ PID-CPR Match.”  
 
CPR-kontoret skal understrege, at der med ændringen af vilkårene ikke sker tekniske ændringer i CPR-kontorets produkter, f.eks. CPR-Direkte.
 
CPR-kontoret kan endvidere oplyse, at de ændrede vilkår ikke berører virksomhedernes mulighed for at foretage manuelle opslag i CPR i forbindelse med servicering af en kunde, f.eks. i en fysisk butik. De ændrede vilkår berører heller ikke virksomhedernes mulighed for at tildele sine kunder brugernavn og password til fremtidig selvbetjening, når kunden først er autentificeret med NemID.
 
CPR-kontoret har i forbindelse med konkrete forespørgsler fra virksomheder kunne anbefale følgende systemopsætning:
 
1. Brugeren autentificeres med NemID i selvbetjeningsløsningen,
2. Brugeren bliver bedt om at indtaste sit personnummer,
3. Virksomheden kontrollerer via Nets’ PID-CPR Match tjeneste, at personnummeret tilhører vedkommende, 4. Virksomheden foretager opslag i CPR med personnummeret,
5. CPR returnerer aktuelle navne- og adresseoplysninger,
5. Virksomheden opretter kunden med data modtaget fra CPR.
 
CPR-kontoret, den 18. august 2014
 

Download

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode