Menu
Ny selskabsform er nu en realitet

Ny selskabsform, PMV

Siden den 18. september har det været muligt at registrere en personligt ejet mindre virksomhed, PMV.

Kravene til en PMV er bl.a., at den årlige omsætning ikke overstiger 50.000 kroner der ikke er nogen ansatte.

Bisnode har indtil videre valgt ikke at kreditvurdere disse.

Hvis omsætningen overstiger 50.000 kroner, eller virksomheden får ansatte skal den omdannes til en Enkeltmandsvirksomhed, og vil derefter indgå i Bisnodes Score og Rating på vanlig vis. Den nye selskabsform vil indgå i alle vore produkter fra torsdag den 13. november.

Du kan læse mere om den nye virksomhedsform her:

http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/781520/5 

Evt. spørgsmål kan rettes til Customer Care på telefon 7022 0410.


 

 

Den 14. november 2013 kunne CPR-kontoret på www.cpr.dk meddele, at kravene for brug af CPR ville blive ændret således, at opslag i CPR i forbindelse med digital selvbetjening på en offentlig tilgængelig hjemmeside, f.eks. en nethandel, kun måtte kunne initieres af brugere/kunder, som forinden var autentificeret ved hjælp af NemID, og hvor pågældendes personnummer var blevet verificeret via Nets’ PID-CPR Match.
 
Ændringen af CPR´s vilkår ville træde i kraft tre måneder efter, at Digitaliseringsstyrelsen havde lanceret NemID på mobile platforme, hvilket forventedes at ske den 1. juli 2014.
 
NemID er planmæssigt lancereret på mobile platforme den 1. juli 2014, hvorfor vilkårene for anvendelse af CPR ændres med virkning fra den 1. oktober 2014.
 
Følgende indsættes i vilkårene:
 
”Anvendes adgangen til CPR i forbindelse med en selvbetjeningsservice på en offentlig tilgængelig hjemmeside, skal kunden sikre, at brugere af denne selvbetjeningsservice kun kan initiere opslag i CPR efter at være blevet autentificeret med NemID, ligesom pågældendes personnummer skal være verificeret via Nets’ PID-CPR Match.”  
 
CPR-kontoret skal understrege, at der med ændringen af vilkårene ikke sker tekniske ændringer i CPR-kontorets produkter, f.eks. CPR-Direkte.
 
CPR-kontoret kan endvidere oplyse, at de ændrede vilkår ikke berører virksomhedernes mulighed for at foretage manuelle opslag i CPR i forbindelse med servicering af en kunde, f.eks. i en fysisk butik. De ændrede vilkår berører heller ikke virksomhedernes mulighed for at tildele sine kunder brugernavn og password til fremtidig selvbetjening, når kunden først er autentificeret med NemID.
 
CPR-kontoret har i forbindelse med konkrete forespørgsler fra virksomheder kunne anbefale følgende systemopsætning:
 
1. Brugeren autentificeres med NemID i selvbetjeningsløsningen,
2. Brugeren bliver bedt om at indtaste sit personnummer,
3. Virksomheden kontrollerer via Nets’ PID-CPR Match tjeneste, at personnummeret tilhører vedkommende, 4. Virksomheden foretager opslag i CPR med personnummeret,
5. CPR returnerer aktuelle navne- og adresseoplysninger,
5. Virksomheden opretter kunden med data modtaget fra CPR.
 
CPR-kontoret, den 18. august 2014
 

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode