Menu
Pressemeddelelse

Ny selskabsform godt fra land

Iværksætterselskabet har haft sin første spæde start, og her tre måneder efter den nye selskabsform blev introduceret, kan vi foretage den første analyse. Iværksætterselskaberne ser ud til at være kommet godt fra start, og særligt i hovedstadsområdet har man taget selskabsformen til sig.

03. april 2014 Per 1. januar 2014 blev det muligt at stifte selskab under den nye selskabsform, Iværksætterselskabet (IVS). Der har været pæn interesse for at stifte den nye selskabsform, og per 31. marts 2014 er der stiftet 1.075 Iværksætterselskaber. Det svarer til godt 10 % af de samlede danske virksomheder, der er blevet stiftet per 31. marts 2014. Sammenlignet med det antal Anparts- og aktieselskaber, der er stiftet år til dato, udgør Iværksætterselskaberne 18 %.

Baggrund

Selskabsformen henvender sig, som navnet antyder, til iværksættere, som ønsker at starte for sig selv, men som ikke nødvendigvis har 50.000 at lægge i selskabet, og som vil undgå at hæfte personligt for firmaets gæld, som det er tilfældet i et Enkeltmandsfirma eller Interessentskab.

Størst interesse i Hovedstadsområdet

Hvis vi ser på den geografiske fordeling, kan vi se, at interessen for den nye selskabsform er højest i Region Hovedstaden. Mens Region Hovedstaden tegnede sig for 40 % af alle nyoprettede virksomheder år til dato, så er 44 % af de nystiftede Iværksætterselskaber oprettet i region Hovedstaden.

I region Sydjylland er interessen for den nye selskabsform derimod begrænset. Her ser vi, at Region Sydjylland tegner sig for godt 12 % af de nystiftede Iværksætterselskaber, mens den tegner sig for 18 % af alle nyoprettede virksomheder år til dato.

Populært blandt konsulenter og rådgivere

Foreløbige indberetninger af branchekoder viser, at de to største brancher blandt IVS’er er ’Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi’ samt ’Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse’.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode