Menu
Ny Failure Score

Ny og bedre Failure Score

I Bisnode søger vi konstant at optimere vores produkter for løbende at leve op til en høj international kvalitetsstandard. Failure Scoren, som er en central del af vores forretning, er derfor blevet videreudviklet, og den nye version implementeres den 13. maj 2013.


Hvad er forskellen på den nye og gamle Failure Score?

Failure Scoren forudsiger fortsat risikoen for, at en virksomheds manglende betalingsevne indtræffer i form af rekonstruktion, konkurs eller tvangsopløsning, men den nye optimerede version er langt mere præcis.

Mens den tidligere Failure Score-model har været tostrenget og har opdelt danske virksomheder efter antal ansatte, er den nye model modulopbygget og opdeler det danske erhvervsliv i 3 grupper:

• Holdingselskaber

• Ordinære selskaber

• Enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber samt øvrige selskabsformer

Med den nye Failure Score ændrer vi risiko- og scoreintervallerne til at omfatte fem score-intervaller i stedet for seks.

Hvordan påvirker den nye Failure Score din løsning?

De ændrede intervaller kan påvirke din løsning hos Bisnode.

For dig som bruger kreditrapporter
I Failure Score-rapporten vil skemaet med 6 score-intervaller blive erstattet af 5 score-intervaller. Grafen, som indgår i denne rapport, kan desuden vise et udslag i opadgående eller nedadgående retning på selskabets Failure Score, hvis selskabet har ændret risiko-kategori.

For dig som bruger overvågning (Nordic Business Monitor)
Den ændrede kategorisering af score-intervallerne betyder, at emnerne i din Business Monitor kan skifte risikokategorisering.

Eksempel
Hvis en virksomhed skifter fra score 38 til 25 vil det vises som følgende:

• Ændringsfilen: ”Negative scorings-ændringer; Moderat til lav risiko (30-72)
=> Høj til moderat risiko (14-29)”

• Totalfilen: I feltet Score vil der stå ”(14-29)”

Hvis din virksomhed har kreditpolitikker, der følger disse score-intervaller, er det vigtigt, at de bliver justeret for at undgå utilsigtede tab.

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Business Support
+45 3673 8184
business.support@bisnode.dk

Bisnode Danmark
Bisnode Danmark

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode