Menu
Pressemeddelelse

Lysere tider for film- og tv-branchen

Årets Oscar-uddeling står for døren, og både Robert- og Bodil-priserne er netop blevet uddelt. Danske film og tv-serier høster store roser og anerkendelse både i udlandet og herhjemme, og en ny analyse fra Bisnode Credit viser, at økonomien i film- og tv-branchen ligeledes er forbedret de senere år. Bedst ser det ud for tv-branchen, mens en større andel af filmselskaberne på trods af forbedringer kæmper med at få økonomien til at hænge sammen.

6. februar 2014 Danske film og tv-serier som ”Jagten” og ”Borgen” er på alles læber både i udlandet og herhjemme. Mens normineringer og priser regner ned over danske film og serier, viser en ny analyse fra kreditvurderingsbureauet Bisnode Credit, at økonomien i selskaberne bag også går mod lysere tider.

Producenterne i filmbranchen har således over det seneste år oplevet et fald i andelen af virksomheder, der placerer sig i den mest risikofyldte rating-kategori C (Kredit frarådes). Derudover ses en forbedring i de økonomiske nøgletal ved, at afkastningsgraden hos producenterne i filmbranchen, altså deres evne til at skabe overskud i forhold til hvor mange penge, de har bundet i forskellige aktiver, nu gennemsnitligt er positiv efter at have været negativ de foregående fire år. På samme måde er soliditetsgraden steget de seneste to år.

”De økonomiske nøgletal for filmproducenterne fortæller os, at det ikke kun er priser og hæder, der tilfalder den danske filmbranche. Økonomien er nemlig så småt også ved at følge med. Branchen har traditionelt set været presset økonomisk, og derfor er det også værd at bemærke, at filmproducenternes kreditværdighed stadig ligger en smule under gennemsnittet af det samlede danske erhvervsliv”, siger Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode Credit.

Danske serier er god forretning

Ligesom filmproducenterne har producenterne af tv-serier i Danmark også vind i sejlene. Endda i endnu større grad. Kreditværdigheden i branchen er steget, og sammenlignet med hele dansk erhvervsliv ligger den pænt over gennemsnittet. På samme tid er afkastningsgraden fordoblet de sidste fire år, mens soliditetsgraden ligger på et fortsat højt niveau.

”Vi hører meget i medierne om, hvordan danske serier som ”Borgen” er sællerter i udlandet. Det kan selvfølgelig være en del af forklaring på de flotte økonomiske tal, vi ser hos tv-producenterne, men ligeledes er det værd at holde sig for øje, at den forholdsvis høje indtjeningsevne sandsynligvis kan tilskrives den voksende mængde af reality-programmer, som typisk er karakteriseret ved et lavere omkostningsniveau i form af lønninger end ved produktion af traditionelle tv-serier”, siger Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode Credit.

Filmene halter efter serierne

Hvis de økonomiske nøgletal for de to brancher holdes op imod hinanden, er der da heller ikke tvivl om, hvem der tager statuetten. F.eks. er andelen af virksomheder i den bedste rating-kategori AAA (Højeste kreditværdighed) mere end dobbelt så høj blandt producenterne af tv-programmer sammenlignet med filmproducenterne, mens andelen af tv-producenterne, der placerer sig i de to risikofyldte rating-kategorier C (Kredit frarådes) og B (Kredit mod sikkerhed), er 16,5 % mod 35,4 % for filmproducenterne.

”De pæne tal for filmbranchen blegner, hvis de sammenlignes med tv-producenterne. Dels er kreditværdigheden stærkere hos tv-producenterne, men også både afkastningsgraden og soliditetsgraden ligger et stykke over filmproducenternes. Så selvom de to brancher i medierne høster lige meget anerkendelse for deres kunstneriske præstationer, fortjener tv-producenterne mere hæder for deres regnskaber”, siger Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode Credit.

Download

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Business Support
+45 3673 8184
business.support@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode