Menu
Pressemeddelelse

Kreditvurdering af Iværksætterselskaber

Når kalenderen om lidt skriver 2014, introducerer Erhvervsstyrelsen Iværksætterselskabet, der skal sætte gang i hjulene på iværksætteriet i Danmark. Hos Bisnode kreditvurderes det nye Iværksætterselskab på samme vilkår som SMBA.

Fra 1. januar 2014 kan man oprette et såkaldt Iværksætterselskab, der får forkortelsen
IVS. Den nye selskabsform skal gøre det mere attraktivt og mindre risikobetonet for iværksættere at starte virksomhed op. Iværksætterselskabet gør det nemlig muligt at stifte et selskab med begrænset hæftelse og uden kapitalkrav. Et Iværksætterselskab kan stiftes for bare 1 krone, og selskabskapitalen opbygges efterfølgende ved at opspare 25% af årets overskud i en reserve. Når selskabskapitalen udgør 50.000 kr., kan selskabet udbetale udbytte og kan desuden lade sig omregistrere til et ordinært anpartsselskab.

Foruden disse særskilte regler omkring kapital, gælder der for Iværksætterselskaberne
som udgangspunkt samme generelle regler, som anpartsselskaberne er omfattet af.

Hvad gør vi hos Bisnode?

Hos Bisnode betyder nyheden, at vi allerede nu har taget stilling til, hvorledes den nye
selskabsform skal indgå i vores kreditvurdering. Vi har valgt at kreditvurdere Iværksætterselskabet efter samme kriterier som SMBA, da det er denne selskabsform, Iværksætterselskabet ligger tættest op af rent risikomæssigt.

Hvilken effekt har det?

Da selskabsform indgår som et delelement i Bisnode Credits kreditvurdering, betyder beslutningen om at sidestille Iværksætterselskabet med SMBA, at de nye IVS'er, alt andet lige, opnår en lavere Failure Score og Rating end et ApS. Det gør de, fordi de tillægges samme høje risiko, som vi erfaringsmæssigt ved gør sig gældende for et SMBA. Øvrige delelementer, såsom demografi, økonomi og betalingserfaringer, vil naturligvis stadig indgå i den samlede kreditvurdering.

Når første regnskab er aflagt, behandles Iværksætterselskabet som et almindeligt ApS,
uagtet hvad kapitalen er på tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Kapitalforholdene medtages altså i vurderingen af økonomien, så snart det første regnskab foreligger.

Hvordan vil det foregå?

Iværksætterselskaberne vil til at begynde med få en IR-rating (Ikke Rated,) indtil ændringerne i Rating og Failure Score bliver implementeret medio 2014.

Bisnode vil løbende foretage back-test i takt med, at konkursstatistikker og regnskabsmateriale bliver tilgængeligt, således at vi sikrer, at vi har valgt den rette tilgang til IVS'erne. 

Download

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Business Support
+45 3673 8184
business.support@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode