Menu
Pressemeddelelse

Udkantskommuner rammes hårdest på arbejdspladser, når virksomheder går konkurs

Hver gang en virksomhed går konkurs, rammer det kommunerne hårdt i form af tabte arbejdspladser. Særligt udkantskommunerne er blevet ramt meget hårdere i 2015 end sidste år.

I maj måned oplevede mange udkantskommuner en stor stigning i tabte arbejdspladser som følge af konkurser sammenlignet med samme måned sidste år. Særligt Region Nordjylland og Region Syddanmark blev hårdt ramt med seks til syv-dobbelte stigninger i tabte arbejdspladser sammenlignet med året før, og de øvrige regioner oplevede ligeledes store stigninger. Region syddanmark oplevede eksempelvis en stigning fra kun 46 tabte arbejdspladser i maj 2014, som følge af konkurser, til 357 tabte arbejdspladser i maj 2015.

Billedet er tilsvarende dystert for udkantskommunerne, hvis man ser på det samlede antal af tabte arbejdspladser fra årets start og frem til og med maj måned. Her oplevede Region Nordjylland og Region Syddanmark en
fem-dobbelt stigning i tabte arbejdspladser sammenlignet med samme periode året før. Til sammenligning oplevede Region Hovedstaden lidt over en fordobling.

Samlet set viser tallene, at alle regioner i de første fem måneder af 2015 har oplevet en stor stigning i tabte arbejdspladser sammenlignet med 2014.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, der er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, udtaler om tallene:

”Selv om stigningen i selve antallet af konkurser i  maj måned sammenlignet med sidste år er beskeden, så er maj måned gået forholdsvist hårdt udover beskæftigelsen. I alt gik 1.921 arbejdspladser tabt på grund af lukninger forårsaget af konkurser i maj måned. Det er samlet set godt en firdobling i forhold til sidste år, hvor 462 personer mistede deres job som følge af konkurser.”

Geografisk skæv fordeling af tabte arbejdspladser

Hvis man ser på den geografiske fordeling, er der en tydelig tendens til at Hovedstaden klarer sig bedre end resten af landet. Mens alle de øvrige regioner oplevede en stigning i antallet af konkurser i maj måned, så faldt konkursniveauet i Hovedstaden med 28 pct., og denne stigning afspejler sig i, hvordan antallet af tabte arbejdspladser fordeler sig rundt om i landet.

Læs også: Top 10 konkurser

Hjørring Kommune oplevede eksempelvis i de første fem måneder af 2015 en stigning i tabte arbejdspladser til 649 fra 2 tabte arbejdspladser i 2014, som konsekvens af virksomheder, der er gået konkurs. Ligeledes oplevede Sønderborg Kommune en stigning i tabte arbejdspladser i de første fem måneder af 2015 til 68 fra 27 tabte arbejdspladser i 2014.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

”Hvis man ser på de 20 største konkurser i 2015 bekræftes billedet af en geografisk skæv fordeling i forhold til tabte arbejdspladser. Her lå kun fire af disse konkurser i region Hovedstaden.Udviklingen i insolvente lukninger fordelt på landets regioner understøtter således blandt andet antagelsen om, at forbruget ganske enkelt er stærkere i hovedstadsområdet.”

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode