Menu
Nye muligheder med XBRL

Sådan arbejder Bisnode med XBRL data

XBRL er et speciel it-teknisk standard for finansiel information. XBRL står for eXtensible Business Reporting Language eller på dansk "udvideligt forretningsrapporteringssprog”. 

Med ganske få undtagelser (finansielle virksomheder, færøske og børsnoterede selskaber) skal alle virksomheder aflevere både et xbrl regnskab samt et regnskab i pdf format til Erhvervsstyrelsen. Nedenfor vises et eksempel hvor man kan følge et regnskab, som bliver mappet fra xbrl og ind i vore interne systemer ud til en kreditrapport.

I Bisnode tager vi ansvar for at de data du som bruger modtager er kvalitetssikrede og historisk konsistente.

Langt hurtigere tilgængeligt for vores kunder

De regnskaber vi indlæser direkte fra XBRL bliver offentliggjort langt hurtigere end tidligere. Regnskaber der er offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen den 22. i en måned, modtager og indlæser vi den 23. i en måned – altså dagen efter offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen. 

Udover at indlæse selve tallene direkte, tekstanalyserer og tolker vi også virksomhedernes revisoranmærkninger og dele af ledelsesberetningen. Disse anmærkninger ender i 30 forskellige kategorier som dernæst kan gradueres efter ønske. Eksempler på revisoranmærkninger vi leder efter” Lån til anpartshavere”,  ”Forbehold for fortsat drift”

HVILKE MULIGHEDER HAR VI MED XBRL?

 1. Helt nye og andre layouts end vi leverer i dag – mere moderne og fremtidssikret. Kommer der eksempelvis nye krav til vores kunder, vil vi i fremtiden kunne bygge individualiserede layouts til dem som vil være præcis som den enkelte kunde måtte ønske det.

2. Nye sæt af nøgletal tilpasset kundens eksisterende forretnings-layout og flere forskellige views på samme data.

3. Produktudvikling og nye data features for vores kunder.

4. Understøtte analytics og data-drevne beslutninger som mange af vores kunder er godt i gang med.

5. Big Data og Smart Data. Bedre grundlag for datadrevne forretningsbeslutninger hos vores kunder. 90% af ustrukturerede data i markedet udnyttes ikke i dag. Vi kan hjælpe vores kunder i processen med at kombinere strukturede data med ustrukturerede data eller med at kombinere forretningsinterne data med Bisnode data.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode